Selamun aleykum hocam hayırlı vakitler mudarebe aktinde kazancın %10 benmdir anlaşma yapılsa miktar belirtildiği için bunun faiz olduğunu söylediler doğru mudur ?

Soru: Hanife tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam. Bilmukabele hayır-dualar…

Sermaye sahibi “Mudarabe akdinde, kazancın %10’u benimdir, diye anlaşma yapılsa” bu faiz olmaz.  Zira bu noktada caiz olmayan husus; verilen sermayeye göre nisbî (oransal) veya maktû’ (miktarı belirli) bir kârı önceden taahhüt etmektir. Mesela bu iş yüzde şu kadar kâr eder ve bunun % 10’u benimdir, demek veya şu kadar lira kâr eder, bu rakamın % 10’u benimdir demek caiz olmaz. Ki, bu zaten mümkün değildir.

***

Mudârebe şirketinin bazı hususuyitleri

Mudârebenin kendine hâs / özel bir takım şartları vardır. Bunların birkaçını şöylece sıralayabiliriz:

1- Mudarebe ortaklığında kâr, tarafların anlaşmasına göre paylaşılır. Kime ne kadar verilmesi, yani kimin ne nisbette / oranda alacağı yapılan anlaşmada belirtilir. İllâ da yarı yarıya veya şuna bu kadar, buna şu kadar diye bir şart yoktur, anlaşmaya bağlıdır. Zarar halinde ise, zararın tamamı sermayedâr ortak tarafından karşılanır. İşgücü sahibinin zararı, işgücü kaybıdır.

2- Kârın paylaşımına geçmeden önce sermayedâr ortağın şirket için ortaya koyduğu anapara kendisine verilir. Kâr, anapara üzerindeki kısmı oluşturmaktadır. Kâr, anaparadan ayrıldıktan sonra anlaşmaya göre taksim edilecektir. Taksimde önce varsa masraflar düşülür, daha sonra kalan paylaşılır.

3- Mudârip (emek sahibi), eğer ihmâl, kusur ya da kastı olmaz ise mudârebe malının telef olması durumunda bunu tazmin ile sorumlu tutulamaz. Çünkü o, kendisine mal verilen emanetçi gibidir. Mudâribin ihmâl, kusur ve kastı ile malın telef olabileceği ihtimâlini göz önünde bulundurarak bu durumda doğacak zararı tahsil edebilmek için kefil veya rehin istenebilir; ihmâl, kusur ve kasıt halinde ortaya çıkacak zararı ihmâl, kusur ve kasıt ile zarara yol açan taraf tazmin eder. Ancak ihmâl, kusur ve kasıt hallerinde doğabilecek zararı tahsil edebilmek için yapılabilecek kefâlet veya rehin akitleri, sermaye veya kârı garantilemek için yapılamaz.

4- Verilen sermayeye göre nisbî veya maktû bir kârı önceden taahhüt etmek mümkün değildir.

5- Mudarabe şirketi feshedildiği zaman da, sermayeden ne kalmış ise sermayedâra aittir. Eğer işten kâr hâsıl olmuş ise, bu kâr, şirket sözleşmesindeki bölüşüm / paylaşım oranına göre taksim edilir.

Go to top