Selamün aleyküm hocam. Etin bıçakla kesilmesi sünnete aykırı mıdır? Eğer öyle ise bunun sebebi nedir, nasıl açıklanabilir?

Soru: Asude tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******  

Ve aleyküm selam.

Hz. Âişe (r.anha) validemiz anlatıyor: “Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: 

Eti bıçakla kesmeyin; çünkü bu, yabancıların (gayrimüslim İranlıların) işidir. Siz, dişlerinizle kemirerek yiyin. Zira bu (usûl), sıhhat ve afiyet için daha iyidir.” [Ebu Davud, Sünen, Et’ıme 21, Hadis no: 3778]

***

A ç ı k l a m a

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.) bu hadis-i şeriflerinde, pişmiş eti bıçakla kesmek yerine ön dişlerle kemirerek yemeyi tavsiye etmektedir. Sebep olarak da, yabancıların böyle yaptığı gösterilmiştir. Yani yeme tarzında bile gayrimüslimlere benzenmemesi istenmektedir..

Bu hadis-i şerifi açıklayan âlimler, etin bıçakla kesilmesini, kibirlenme ve büyüklük taslama özelliği olan bazı İranlıların yaptığını, dolayısıyla bıçakla kesmede kibirlenme bulunduğunu belirtirler.

Şârihler ayrıca pişmemiş eti bıçakla parçalamanın mekruh olmadığını da belirtirler.

Nitekim Sahihayn’de (Buhari ve Müslim) Rasûlullah’ın (s.a.v.) bıçakla et kestiği rivayet edilmiştir. Bu durum, sadedinde olduğumuz hadis-i şerife muârız / aykırı değildir. Çünkü Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) çiğ eti kesmiş ve ihtiyaç hâlinde etin bıçakla kesilebileceğini, bunun caiz olduğunu böylece göstermiştir. Nitekim Sünen sahibi İmam Beyhakî (rh.) der ki: “Etin bıçakla kesilmesi ile alakalı yasak, pişmesi mükemmel olan et hakkındadır.” [Bkz. Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, 11, 109-110]

Buna göre kibir, gurur / büyüklenme gibi bir maksat ve gayrimüslimlere benzemek gibi bir niyet olmazsa, lüzumu halinde pişmiş eti bıçakla kesmenin de bir mahzuru olmaz denilebilir. Nitekim ekmeği bıçakla kesmenin de bir sakıncası yoktur. Allah’ın nimeti olması bakımından, ekmekle mesela et, kabak ve sair nimetler arasında bir fark yoktur.

Go to top