Selamün aleyküm. Hocam cenaze namazını iki defa kılmak caiz olur mu? Bir de önceki kılan cemaat ikinci defa yine kılabilir mi? Mesela İstanbula taşradan gelmiş birisi burada vefat ediyor, namazı kılınıp memleketine götürülüyor, bir de orada kılmak gerekir mi ve kılınırsa burada kılanlar orada da kılabilirler mi?

Soru: Ayhan Aydoğdu tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır. Tekrar edilmesinde kerahet vardır. 

Ancak cenazenin namazı velisinin izni alınmadan kılınmışsa, velinin tekrar namazı kılma veya kıldırma hakkı vardır.

Yani velinin müsaadesi olmadan cenazenin namazı kılınmış ve veli onun namazına katılamamış ise, cenaze velisi ister tek başına, isterse kendisi gibi cenaze namazını kılamamış kimselere (önceki kılanlara değil, kılmayanlara) imam olarak ikinci defa namaz kılabilir. Aksi takdirde mekruh olur.

Fakat vârislerden başkası için bu caiz değildir. Cenaze velisi namazı kıldıktan sonra, kendi derecesinde başka bir veli gelip, ayrı bir namaz kılamaz. Çünkü namazı kılan velinin velayeti tamdır. [Mehmed Fevzî Efendi, Nimet-i İslâm, Kitâbü's-Salât s. 588, 591] Ondan sonra kılınacak namaz nafile olur, cenaze namazının nâfile olarak kılınması ise meşrû görülmemiştir.

Bununla beraber tarihte bazı istisnalar olmuştur. Mesela ceddimiz Kanuni Sultan Süleyman'ın (r.aleyh) cenaze namazı iki de değil, 3 defa kılınmıştı. İlki Zigetvar'da çadırın içinde gizlice, ikincisi Belgrad'da ve üçüncüsü de İstanbul'da... Hanefilerde iki ayrı cenaze namazı caiz olmadığı için, Osmanlı uleması bunun çözümünü şöyle bulmuş: İstanbul'daki (ikinci veya üçüncü) cenaze namazını Şâfiî imam Nakîbü’l-eşraf Muharrem Efendi kıldırmıştır. Zira Şâfiîler ve Hanbelîlerde birden fazla cenaze namazının kılınması caizdir. Böylece Osmanlı uleması bir başka mezhebin içtihadına dayanarak, Kanuni'ye son vazifelerini yapmak isteyenlere bir çözüm, bir kolaylık bulmuşlardır. 

Go to top