Bayram namazından önce veya sonra namaz kılmanın mezheplere göre hükmü

Halis hocam bayram namazından önce veya sonra namaz kılmak şafi bir imam için el- mühezzeb (1/119) te diyor mekruh diyor ama cemaat yazmıyor hanefî şafi ilgili öğrenebilirmiyiz

Sayfanızda bulamadım Allaha emanet olun

Soru: Abdullah Güler tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Bu mevzuda gelen hadis-i şeriflerin Işığında müçtehitlerin istidlâl ve ihticacları / çıkardıkları sonuç ve vardıkları hükümler mezheplere göre şöyledir:

1. Hanefîlere göre, Bayram namazından yani hutbe okun­duktan sonra nâfile namaz kılmak müstehaptır. Hanefîler bu hu­susta daha çok Hz. Ali'den (r.a.) yapılan rivayetle istidlal edip onunla ilgili birtakım şahitleri de dikkate almışlardır.

Böylece bayram namazından önce evde veya camide, bayram namazından sonra ise camide nâfile namaz kılmak mekruhtur. Zira Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) sadece namazdan sonra evine döndüğünde iki rek'at nâfile kıldığı bilinmektedir.

2. Şâfiîlere göre imamdan başkasına bayram namazından önce nâfile kılmak mekruh değildir. İmama ise, hem namazdan önce, hem de sonra mekruhtur.

3. Hanbelîlere göre Bayram namazından önce ve sonra hem imamın, hem de ona uyanların, ister camide isterse evde ol­sun, nâfile kılmaları mekruhtur.

Bu, aynı zamanda İbn Abbas ve İbn Ömer'in de (r.anhum) mez­hebidir.

4. Mâlikîlere göre, Bayram namazından ne önce, ne de sonra musallâ’da (açık hava namazgâhında) nâfile kılınmaz. Cami ve mescidde ise, İmam Mâlik'ten iki rivayet nakledilmiştir. Ancak namazdan sonra eve dönüldüğünde nâfile kılmakta bir mahzur yoktur.

Mevzu ile ilgisi bakımından ayrıca şu linke de bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1936-mekruh-yahut-kerahet-vakitleri.html

 

Go to top