Teknolojiyi geliştirenlerin zeki oluşu nedendir?

Teknolojiyi geliştiren ve ilerleten insanların müslüman değildir çoğunluğu.Müslüman ailelerin çocuğu olmadığı için, yani dejin (cin) olmasından dolayımı zeki olmaları? 

Soru: Burhan tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Başlıktaki sorunuzun cevabı: Gayet tabii ki zeki insanlar gelişmelere önayak olurlar, gabîler değil. Bunda şaşacak, soruşturacak ne var ki!

Diğer sorularınıza gelince…

Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Doğrusu insanın sa'yinden (gayret ve çalışmasından) başkası kendinin değildir.” [Necm suresi, 39] Başka bir ifadeyle, hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Sünnetullah / İlahi kanun böyle.

Zekâ hasleti de keza hiçbir insanda aynı değildir. Cenab-ı Hak kime ne kadar takdir etmişse o kadardır. Önemli olan onu hidayet yolunda, iyide-güzelde kullanabilmektir. Ne buyuruyor yine Mevlamız: “Hakikaten sizin işleriniz başka başkadır.” [Leyl suresi, 4] İşlerimiz böyle olduğu gibi akıl, fikir, zeka, mantık… gibi melekelerimiz de muhteliftir. Aynı seviyede değildir. Tabii bir de bunu zamanla geliştirip tekâmül ettirmek de ayrı bir bahis...

Görüldüğü üzere ayet-i kerimelerde, Müslim-gayrimüslim ayrımı yok; kim bedenen, aklen, zihnen, fikren, ruhen ne kadar ve nasıl çalışıp gayret ederse, ancak o çalıştığının karşılığını görür, alır. Öyle “Armut piş ağzıma düş” kolaylığı, basitliği, tembelliği, miskinliği yok Sünnetullah’ta... Nitekim tarihi süreç içerisinde ilimde-teknikte, keşif ve icatta Müslümanların gayrimislimlere üstünlük gösterdikleri alanlar, asırlar da mevcuttur, hem de pek çoktur. Merak edersen, zahmet edip bu sahada yazılıp çizilenlere bakarsın. Bunu görmemek, görmezden gelmek de herhalde basar ve basiret yoksunluğunun emaresi olur. Başka değil. Bk. https://www.aksam.com.tr/foto-galeri/yasam/muslumanlarin-tarihi-degistiren-icatlari/35069/24

Ayrıca devir-deveran da böyle sürüp gidecek değil elbette... Bir bakarsın ki Müslümanlar silkinip uyanmış, gayrimüslimleri geride bırakmış… Olamaz mı bu? Mevlamız neye kadir değil; yeter ki sen çalış, çabala, uğraş… karşılığını alırsın. Atalarımızın meşhur tabiriyle,

“Gayret bizden, tevfik Allah’tan”…

Ümitsizliğe, meskenete mahal yok.

Go to top