Âdet günlerinde birkaç gün veya birkaç saat temizlik durumu

Selamun aleyküm hocam

Bir kadının normal adet günü 7 gün olsa ama mesela adetinin 4 günü kan görmese hemen gusledip namazını kılmalı mı?

Daha önce dördüncü beşinci gün kan görmeyip altı ve yedinci günlerde kanaması olduğu olmuş. 9 Temmuz 2008

Soru Erkan canlı tarafından yazıldı. Kategoru: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim.

Öncelikle cevabın gecikmesinden dolayı kusura bakmayın. Maalesef birkaç aydır internet ortamından mahrum yerlerde idik, Anadolu’da... Ayrıca sorunuz siteye değil de mail adresine yazıldığı için dikkatimizden kaçmış. Siteye yazarsanız daha isabetli olur.

Sorunuza gelince; âdet günleri içerisinde kanın birkaç gün veya birkaç saat kesilmesi/gelmemesi, hayzı bozmaz. Âdet devam ediyor demektir. Zaten, kanın hiç durmadan akması da nâdirdir malumunuz.

Âdet müddetinin en azı üç gündür. Başladıktan iki gün sonra kan kesildiğinde ihtiyaten namaz abdesti alınır ve her namaz, vaktin sonunda kılınır. Vakit girer girmez kılınmaz, çünkü âdetin devam etme ihtimali vardır. Cinsî münasebette de bulunulmaz.

Normal âdet müddeti bitmeden kan kesilince de durum aynıdır. Mesela âdeti 7 günken dördüncü veya beşinci günde kesilmişse, ihtiyaten gusül alınır, her namaz, vaktin sonunda kılınır ve münasebete de girilmez; çünkü gene âdetin devam etme ihtimali söz konusudur. Namaz, vaktin sonunda kılınır derken bu husustan ikindi namazının mekruh vakti müstesnadır. Yani ikindi namazı mekruh vakte bırakılmadan kılınır. [İbn Hümâm, Fethu’l-Kadîr, 1, 171]

Velhasıl; üç gün geçmeden kesilen kanda, ihtiyaten namaz abdesti alınır. Üç günden sonraki (âdet müddetinden) erken kesilen kanda ise ihtiyaten gusül alınır.

Âdet kanı tam vaktinde kesilirse, mesela âdeti 7 gün olan bir kadın 7. günün sonunda kan kesildiğinde; namaz vaktinin sonunda tekbir alacak kadar dahi olsa o vakte yetişmişse, o namaz onun üzerine borç olur ve kazası gerekir. Böyle bir kadın yıkanmadıkça veya su bulamadığı takdirde teyemmüm etmedikçe ya da namazı eda etmemiş olduğu hâlde içinde bulunduğu namaz vakti geçmedikçe onun münasebete girmesi câiz olmaz. Mesela öğle vakti âdeti biten bir kadın, gusül abdesti almadıkça veya öğle namazını eda etmemiş olduğu hâlde ikindi namazı girmedikçe münasebette bulunamaz. [İbn Hümâm, Fethu’l-Kadîr, 1, 170]

Âdet kanı tam vaktinde kesilen kadın, gayrimüslimse, gusül abdesti almasa bile cinsî münasebet hemen câiz hâle gelir; çünkü gayrimüslim kadın, İslâm’ın hükümlerine muhatap değildir. [İbn Âbidîn, Hâşiyetü Reddi’l-Muhtâr, 1, 294]

Âdeti tam 10 günde kesilen kadın, gusül almadan münasebette bulunabilir. Gusül alırsa bu gusül vakti de temizlikten sayılır. Bu yüzden, eğer âdeti kesildiğinde, namaz tekbiri alacak kadar bir namaz vaktine yetişmişse, o namaz onun üzerine borç olur. Dolayısıyla daha sonra kazasını yapar.

Go to top