Büyükbaş hayvan kurbanında ortak sayısının tek olması şart mıdır?

Selamün aleyküm hocam.

Büyükbaş hayvan kurban etmekte ortak sayısının 3, 5, 7 tek sayı olması şart mıdır? Mesela 2, 4, 6 gibi çift sayılı olabalir mi?

Soru: Muhsin tarafından soruldu. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Büyükbaşta ortaklaşa kurban kesiminde, ortak sayısının tek olması şart değildir. Büyükbaş bir hayvanı yedi ortak kesebileceği gibi, yedinin altındaki tek veya çift sayıda ortak da kesebilir. Yeter ki ortaklardan herhangi birisinin hissesi yedide birden az olmasın. Aksi halde, bu durumdaki ortağın kurbanı geçerli olmaz. Ancak ortakların tek sayıda olması müstehaptır. Zevâid sünnetlerdendir. Nitekim Rasûl-i Zîşân (s.a.v.) Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“Allah’ın (c.c.) kendine hâs doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennet’e girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever.” [Müslim, Sahih, Hadis no: 4835]

Hadis-i şerifin izahı sadedinde şu kısa açıklamayı yapabiliriz:
Allahu Teâla tektir, hiçbir şerîki / ortağı yoktur. Bu da pek çok amelin tek sayılı emredilmesinin sebebidir. Mesela namazlar beş vakit, tavaf yedi şavt, şeytan taşlamada taş adedi ve daha pek çok şey tek adetlidir.
Keza gökler yedi kat, yer yedi tabaka, hafta günleri de yedidir ve tek sayılıdır.

Ve yine şüphesiz, bunların ötesinde bizim idrak edemediğimiz daha geniş ve derin manalar ve engin esrar da vardır.

Nitekim İkinci bin yılın müceddidi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Fârûkî (k.s.) hazretleri bir gün talebelerinden birine:

“Bizim bahçeden birkaç karanfil getir!” buyurmuştu. O da gidip altı tane ka­ranfil getirdi. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bunu görünce, hafif mahzun bir edâ ile şöyle bu­yurdu:

Bizim talebeler hâlâ Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde bildirilen; ‘Allah tektir, teki sever!’ usûlüne dikkat etmiyorlar. Hâlbuki buna dikkat etmek müstehaptır. İnsanlar müstehabbı ne zannediyorlar? Müstehab, Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği şeydir. Allahu Teâlâ’nın sevdiği bir amelin karşılığında bütün dünya ve âhiret verilse, hiçbir şey verilmemiş demektir. Biz müstehabba o kadar riâyet ederiz ki, yüzümüzü yıkarken bile suyu önce sağ tarafımıza getiririz. Zira işlere sağdan başlamak müstehaptır.”

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.), Âlemlerin Rabbi’nin Habîbiʼdir. Ümmet-i Muhammed de O’nun sünnetine sarılarak Cenâb-ı Mevlâʼnın sevdikleri mertebesine nâil olurlar. Zira seven, sûret ve sîret bakımından sevdiğine benzeyen diğer insanı / insanları da sever.

Son bir hatırlatma:

Eğer büyükbaş hayvanda ortaklar yediden az ise, bu durumda, her bir ortağın kurbanın yedi hissesinden kaçına ortak olduğu da önceden belirlenmelidir.

Go to top