Erkeğe baldızın kızı mahrem mi nâmehrem mi?

Bir bayandan Sûâl:

Diyor ki;

Örnek benim eşimin benimle evliyken bacımın kızı (baldızının haram olduğunu biliyorum) yani baldızının Kızı yeğenim kocama helalmı deyilmi yanı nikah düşer mi, düşmez mi? Eşim Şafi yiyenim Hanifi. Arz ederim

Soru: Mesut Dağdağan tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Erkek için baldız hakkında evlilik dolayısiyle malumunuz geçici mahremiyet vardır, nâmahremdir. Binaenaleyh bir kimse hanımının kardeşiyle / baldıziyle evlenemez; ancak hanımı vefat ederse evlenebilir. Yani baldız yabancı kadın gibidir; mahremiyet sınırlarına dikkat edilmesi gerekir.

Baldız hakkındaki hüküm böyle olduğu gibi, baldızın kıziyle alakalı hüküm de aynıdır. Kadın kocasından boşanır veya ölürse, erkek onunla ancak o zaman evlenebilir. Yoksa hayır! Hanefî veya Şâfiî olmaları hükmü değiştirmez.

Go to top