Abdestte ayakları leğende yıkamak

Abdestte ayaklarımı lavaboya kaldıramadığım gibi, eğilip yıkayamıyorum da. Bu durumda her iki ayağımı içi su dolu leğene sokup çıkarsam, ayaklarımı yıkamış olur muyum?
*******

Ulemadan bazılarına göre, kişi, ayağını/ayaklarını leğendeki suya sokunca, o suyun tamamı mâ-i müstâmel (kullanılmış su) hükmünde olur, dolayısiyle abdestte bu uygulama caiz olmaz.

Başka bir kavle göre ise, caizdir. Binaenaleyh zaruret ve mecburiyet halinde, bu kaville amel edilebilir.

Go to top