Muhretem Hocam,

TANZİMAT devrinde hazırlanmış Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin başındaki kavaid-i külliye (100 temel ve genel prensip), sadece hukuk konusunda değil, evrensel düşünce ve bilgelik konusunda da çok önemli bir metin olduğu söyleniyor. Bütün müslümanların bu kavaid-i külliye’yi, okumaları ve öğrenmeleri gerektiği söyleniyor. Sizden ricamız müslüman bir düşünür olarak kavaid-i külliye’nin maddeler halinde Osmanlıca aslını ve günümüz Türkçesi ile tedkiki yapıldıktan ve son şeklini aldıktan sonra web sitenizde yayınlamanızı talep ediyoruz.

*******

 

Değerli kardeşim;

 

Mecelle” ile ilgili söylenenler, değerlendirmeler elbette ki doğrudur. Ona kimsenin diyeceği bir şey olabileceği kanaatinde de değilim. Gerçekten bir hukuk şahesiri…

 

Bütün Müslümanların bilmeleri gerektiği hususu, kanaatimce siz de kabul edersiniz ki, biraz abartılı hüküm; bizim insanımız için hayli su götürür. Okumayan bir toplum bunu nasıl öğrenecek! Şifâhi kültür de bir yere kadar…

 

Bu kıymetli eserle ilgili bizden yapmamızı istediğiniz hususlar ise, bu güne kadar bolca yapılmış... Hemen herkes gerek kütüphanelerde-kitapçılarda, gerekse internette bunlara rahatlıkla ulaşabilir. Hem metin, hem sadeleştirme, hem de şerh/açıklama olarak…

 

Bu enfes eserle ilgili en son (Haziran 1989) okuduğum kitap, “Telhîs-ı Kavâid-i Külliye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye”dir. Müellifi: Hamîdâbâd (Isparta) sancağı Bidayet Mahkemesi müdde-i umumi muâvini Mekteb-i Hukuk-ı Şâhane’den mezun Ali ULVİ Bey’dir. Hatta kitabı bulamamış ve yanılmıyorsam Beyazıd Devlet Kütüphanesi’nedki nüshasından fotokopi etmiştim. İstanbul’dan memleketim Manisa’ya bir seyahatim esnasında otobüste okumaya çalışmış idim.

 

Şahs-ı âcizime karşı olan hüsn-i zannınız ve itimadınız için teşekkür ederim. Ancak bizim yapacağımız da bir nevi o çalışmaların muhteviyatının tekrarından ibaret olacaktır. Ayrıca böylesine ciddi bir çalışma için ne vaktim ne de sağlığım müsait… Gerek buradaki ve gerekse mollacami’deki sorulara cevaplar zaten hayli vaktimi işgal ediyor. Tabii onların dışında da hizmetlerimiz var, işlerimiz-meşgalelerimiz var. Mazur göreceğinizi ümit ederim.

 

Talebinize –en azından şimdilik– müsbet cevap veremediğim için üzgünüm.

 

Evvelen ve ahiren selamlar…

Go to top