Muhterem Hocam,

Mukallid olan bir mümin bir meseleyi aciklamak icin Âyet ve hadisten delil gösterebilir mi? Berika kitabinda (Muhammed Hadimi k.s.) gösteremez yaziyormus, bir mevzunun hakkinda o zaman mukallid mümin nasil hareket etmesi gerekiyor.

2. Peygamber efendimizin ve manevi ricalin hayati hakkinda malumat verebilirmisiniz?

selam ve dua/Kemal Ates

*******

Niye göstermesin?

Mesele sarih, ayet hadis de açıkça ortaya koyuyorsa, veya müçtehidin içtihadına mesnet teşkil eden ayeti-hadisi biliyorsa neden sözlerini tevsik için bunlardan yararlanmasın!

Hüküm istinbat etmiyor ki mukallit… Yaptığı iş, sadece ortaya konulmuş hükmün hangi ayet ve hadise/delile istinat ettiğini belirtmek. Müçtehitlik taslamıyor ki…

Berîka’da Muhammed Hadimî hazretlerinin yazdıklarını-söylediklerini iyi okumak, doğru değerlendirmek lazım. O tür sözlerin, yazıların hangi kaynaklı olduğu malum. Ölçü ilim olmayınca işin nerelere varıp dayanacağı da –maalesef– meçhul! Allah korusun; hem ifrattan hem tefritten. En güzel ve en doğru yol, itidâl yolu.

Usûl-i fıkhı, usûl-i hadîsi, usûl-i tefsîri niçin okuyoruz, öyle değil mi? Bunları tefekkür etmen bile o söylenenlerin ne kadar abartılı ve değerlendirme hatalarıyla malûl olduğunu anlamaya yeter.

Delil adına kaydedilen ayet-hadis mealleri ve kelâm-ı kibarlar da ilmî kıstaslardan çok uzak indî değerlendirmelere tâbi tutulmuş. Burada ele alıp üzerinde durmağa bile değmez.

***

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını siyerler’den, manevi ricalin hayatını da tabakat’lardan öğreneceğiz. Burada bunların nesini ne kadar anlatabilirsiniz ki…

Mukabil selam ve dualarımla…

Go to top