Facebook'ta Mustafa İslamoğlu'nun "Amacından yalıtılmış bir dine sarılmak, sevgiliyi önce öldürüp sonra cesedine sarılmak gibidir" sözü üzerine kısa bir tartışma. Öncekiler silinmiş, kalan mevcut üç mesajı paylaşıyorum. Saygılarımla...

*******

1) Halis ECE

Peki, "feraiz'e/miras hukuku"na dair sarih nassı kendi sınırlı aklına göre te'vil etmeye kalkışmak, kıyaslara girişmek neyin nesidir kimin fesidir? Bunu da sormak lazım Hazret'e... Zira Ehl-i Sünnet âlimleri, “Mîraslar kıyas yoluyla değil; ancak Kur'ân, Sünnet ve İcmâ‘ ile tespit edilir” diyerek ittifâk etmiştir.

Nitekim İbnü’l-Cevzî mirasla ilgili Nisa suresinin 11. ayetinin tefsirinde İmam Zeccac’dan (rahimehullâh) şöyle naklediyor: “Burada geçen 'Vasiyet etme' tâbiri 'Farz kılma' mânâsındadır. Tavsiye lafzıyla emredilmesinde ise özel bir te'kit/hükmü kuvetlendirme vardır.

Yâni Sakın ha! O küçük akıllarınızla büyük işlere kalkışıp miras meselesinde kendi kafanıza göre hisseleri taksim etmeyin! demektir.

İslamoğlu'nun bunun gibi daha birçok âyet ve hadis yorumlarında yapmış olduğu yanlışlarda asıl hayreti mûcip olan husus; ulemânın ya hiç söylemediği ya da kāhir ekseriyetinin/büyük çoğunluğunun kabul etmediği yorumları ortaya atacak cesâreti kendisinde bulmasıdır.

Evet anladık, câhilin cesur olduğu herkesin mâlumudur. Ancak bu kişi, câhil biri de olmadığına göre, onun derdi olsa olsa Müslümanların kafalarını karıştırıp, onları Kur’ân ve Sünnet'ten, kısacası Ehl-i Sünnet yolundan ayırma çabasıdır! diyebiliriz.

Mezhepler ve tasavvufla alakalı problemleri, imanın altı şartından biri olan kadere iman mevzuundaki zırvaları ve sinsi yaklaşımları gibi...

Allah (c.c.) tüm Müslümanları bu ve benzeri sinsin sapkınlıklardan hıfz u himaye buyursun. Amin... 23 Kasım 2010, 15:37

***

2) "(Hz)MERYEM'ce Yaşayabilmek"

bakın Halis Ece..!
Bir daha hiçbir şekilde Üstadıma bu sayfada laf atılmasına göz yummayacağım.Düşüncenizi daha uygun dille anlatamaz mıydınız?sinsi sapkınlıklar da ne demek oluyor?!

biz paylaşıyorsak sözünü biliyoruzdur davasını hatta savunuyoruzdur öyle değil mi?
Lütfen Allah rızası için bir daha ağır szlerle hakaret etmeyin hocalarımızıa
(Mariye) 25 Kasım 2010, 20:42

***

3) Halis ECE

Sevgili Mariye;

Bu denli öfkelenip terbiye sınırlarını zorlayacağınıza, benim, İslamoğlu'nun "Gerekçeli Meal-Tefsiri"indeki bir dipnotta kaydettiklerine atfen dile getirdiğim hususlarla ilgili cevap verebilirdiniz. Tabii varsa verebileceğiniz ilmi bir cevap... Yapmanız gereken doğru davranış bu olurdu. Öyle değil mi?

Ne bu hiddet bu celâl, demezler mi insana!

Benim yazdıklarımda, üslubumda hakaret yok, istihza yok, hatta ironi bile yok... Sadece yapılan yanlışın, gereksiz ve ilmi açıdan yersiz bir zorlamanın dile getirilişi var.

Var mı söylediklerime itirazınız, siz onu söyleyin.

Tehdide, şantaja gerek de yok, böylesi basitliklerin bu alanda faydası da yok. İstediğiniz sahada, istediğiniz yerde, istediğin tarzda cidalden kaçınmayacağımı, benim lûgatimde "yılmak" kavramının bulunmadığını hatırlatmak isterim.

Selametle... 25 Kasım 2010, 21:42

Ayrıca şu linke de kulak vermek çok büyük önem arzetmektedir: http://www.yeniakit.com.tr/haber/ulemaya-iftira-etme-islamoglu-34275.html   

Keza aşağıdaki linki de dikkatle okuyunuz: 

http://belgelerlegercektarih.net/mustafa-islamoglunun-teorisini-curuten-yazi/

 

 

 

Go to top