Selamun Aleyküm. Hz. Allah'tan bir şey istediğimizde Esma-ül Hüsna'da ki hangi isme -belli bir sayı öneriliyorsa- kaç adet ya da çokça devam etmeliyiz? 

*******

Ve aleyküm Selâm...

Havâs ilmiyle pek fazla meşgul değilim, ilgilenmiyorum. Bu husustaki hitiyacınızı Esmâü'l-Hüsna şerhlerinden giderebilirsiniz.  Sorduğunuz hususların oralarda cevapları vardır. Hem adet hem gün ve hem de saat olarak... Bununla birlikte şunu söyleyebiliriz; işin en güzeli, mezun olduğumuz zikre devam etmektir. İhtiyaçlarımızı da onun ardından İlahi dergâha arzetmek... Bilmem anlatabildim mi?...

Go to top