Selamün aleykum hocam,
Benim bir yeğenim var, elleri ve ayaklarını hiç hareket ettiremiyor ve akıl-baliğ.
Yani kendi başına ne abdest alabiliyor ne de teyemmüm.
Annenin ve babanın bu cocuğa abdest alması için abdest uzuvlarını yıkama veya teyemmüm ettirme zorunluluğu var mı? Çocuk onların yanında kalıyor.
Tesekkürler

*******

Ve aleyküm selam…

Değerli kardeşim;

Abdestte yıkanması farz olan bir organı eksik bulunan bedenî engellinin, eksik olan organını yıkama yükümlülüğü tabii olarak ortadan kalktığı gibi, yıkama gücü olmayanın da elbette ki yıkama mükellefiyeti olmaz.

Yürüyemeyen-kalkamayan, abdeste de teyemmüme de tam olarak gücü yetmeyen kişi, neyi ne kadar yapabiliyorsa o kadarını yapmakla yükümlüdür.

Ebeveyni veya bir başkası ona abdest ya da teyemmüm aldırmakla zorunlu olmaz. Bildiğiniz üzere, namazlarını da ima ile kılar.

Ancak anne-babası veya birlikte yaşadığı kişilerden onun yeme-içme ihtiyacını kim görüyorsa, onlardan yardım isteyebilir. Onlar da mümkünse abdest aldırabilir, değilse teyemmüm yaptırabilir. Çok büyük sevaba nail olurlar. Ama bunu yapmaz veya yapamazlarsa, onlara da bir sorumluluk terettüp etmez. Zira;

“Allah, her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar...” [Bakara suresi, 286], “...O size dinde bir zorluk kılmadı.” [Hacc suresi, 78] “Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.” [Bakara suresi, 185; Ayrıca bkz. Mâide suresi, 6; Talak suresi, 7] gibi ayetlerle kolaylığı umumi bir düstur / genel bir ilke olarak kabul eden İslâmiyet, engelli kimselere de güçlerinin yetmeyeceği şeyleri yüklememiştir.

O bakımdan, bir engellinin gücü sadece  elini ıslatmaya müsaitse veya ne su ile ne de toprakla dahi teyemmüme gücü müsait değilse, başka organlarında sürekli sorun varsa, onun bedeni her ne şart içinde olursa olsun, tabir caizse, bir bebek bedeni gibi özde “saf ve temiz” hükmündedir.

Selam ve dua ile... 

Go to top