Seferî durumda olanın/yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? Muammer Ceylan - Nevşehir

*******

Dinî/şer’î ölçülerle yolcu sayılan bir mü’mine, kurban kesmek vacip değildir. Ancak bizzat kendisi keserse, ya da vekil tayin ettiği kişiye kestirirse güzel bir iş yapmış, sevaba nail olmuş olur. Kesilen kurban nafile hükmündedir.

Kısacası seferî olan kişi kurban kesmekle mükellef değildir. Bununla birlikte sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine/ikamet mahallerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez; ama imkân bulup keserlerse de zarar etmezler, manevi makâfatını görürler. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler ise, kurbanlarını kesmekle yükümlüdürler, kesmeleri icap eder.

 

Go to top