Bazı isimler hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılmaktadır. Bunun uygunluğu için ne söylenilebilir? Afra ve Kayra isimlerinin menşei ve uygunluğu hakkında bilgi verirseniz seviniriz.

*******

Uygun olanlar için ne söylenebilir ki? Kelime müennes veya müzekker/erkek ya da dişi değilse, güzel bir anlam taşıyorsa, her iki cinse de verilebilcek türdense neden olmasın? Mesela sorduğunuz isimlerden “Kayra” bu nevi bir isimdir. Ve buna benzer pek çok örnek de verilebilir…

***

"Afra": Arapça bir isimdir. Aslı, ayn-fa-ra-elif ve hemze’den müteşekkil “Afrâun”dur, yani kelimenin sonunda hem çeken elif var hem de hemze... Her ne kadar Latin harflerle “Afra” diye yazılsa da, en azından kelimenin sonunu “Afraa” diye uzun okumak lazım.

Manası: Beyazı kızılına-kırmızısına galip/üstün olan, rengi pembeye çalan geyik demektir. Bazılarına göre de bu kelime, tüyü tamamen beyaz olan koyun ve ay’ın on üçüncü gecesi manalarınadır. [Ahterî-i Kebîr, Faslu Ayn-Fa, 2, 59]

Kız çocuklara isim olarak verilebilir. Nitekim hanım sahabilerden birinin adı, Afraa’ binti Ubeyde’dir (r.anha). Buradan ve manasından da anlıyoruz ki, bu isim kız çocuklar için münasiptir.

***

“Kayra”; kelime olarak sözlükte, lûtuf-ihsan-atâ-âtıfet-kerem-inâyet anlamına gelmekte…

İsimler ıstılahında ise; İlahî yardım, Allah’ın yardımı ya da büyük/saygın bir kimseden gelen iyilik, yardım, kayırma, destek manalarında bir isimdir.

Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü’nde de, Türkçe kökenli olduğu belirtilen Kayra isminin, “Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan” anlamına geldiği ifade edilmiştir.

Dolayısiyle erkek ya da kız ismi olarak kullanılabilir, herhangi bir mahzuru olmaz.

Go to top