Sayın hocam, kurban vekaletinde "verdim-aldım" lafızlarının söylenmesi şart mıdır? Karşı tarafa bunu ima eden baş sallama veya el hareketleri de bu kabilden midir? Veya kurbanını kestireceği kişiye "Benim kurbanı da hallet" demek, vekalet vermek olarak yeterli midir? Teşekkürler - Bahadırhan

*******

Sayın okurum;

Yeterlidir; çünkü kurbanı kestirme mevzuundaki izin/vekalet, bizzat ifâde edilebileceği gibi, izne delâlet eden söz, fiil ve davranışlar da izin sayılır. Meselâ;

Bir Müslüman kurbanlık satın alsa, kurban bayramı günü hayvanı yatırıp ayaklarını bağlasa; onun emri olmadan bir başkası gelip hayvanı boğazlasa, bu kurban için yeterlidir. Başka bir hayvan kesmek gerekmez.

İki Müslüman yanılarak birbirlerinin kurbanlarını kendi adlarına kesmiş olsalar, vacibi yerine getirmiş olurlar; kestiklerini değişmek suretiyle kendi hayvanlarını alırlar. Eğer böyle bir durumu etler yenildikten sonra farkederlerse, helâlleşirler.

Aralarında anlaşmazlık çıkarsa, birbirlerine kurbanlıkların değerini öderler. Eğer eyyâm-ı nahr geçmiş ise, bu paraları tasadduk ederler.

 

 

Go to top