Efsun ve eftelya isimleri ne manaya geliyor ve çocuğa vermekte bir beis var mıdır?

*******

Efsun: Farsça kökenli bir isim. Sihir, büyü, üfürük, afsun, gözbağcılık manalarındadır. Namık Kemâl’in,

“Ne efsunkâr imişsin ey dîdâr-ı hürriyet

Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten”

beytinde olduğu gibi…

İsim geleneğimizde, bildiğim kadarıyla kadın ismi olarak “Efsûn” pek kullanılmamış. Ama aynı manaya/manalara gelen, bunun hafifletilmiş şekli “Füsûn” ismine sık rastlıyoruz. Bu da bizim için bir ölçü olabilir.

Eftelya: İsim Arşivi’nde, kelimenin Yunanca olduğu; Eftal’in erkek, Eftalya’nın da kız ismi olduğu, ‘deniz kızı’ anlamına geldiği kaydedilmiş. Ayrıca bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan yayıldığı da hatırlatılmış.

Deniz Kızı Eftalya, 1891-1939 arasında yaşamış bir şarkıcı, bir kanto sanatçısı... M. Kemal’in huzurunda da şarkılarını söylemiş, büyük beğeni toplamış! Nâzım Hikmet’le Gazi arasında yaşandığı söylenen olay (Deniz Kızı Eftalya Hikâyesi) da budur. Adının sıkça anılması da bu yüzdendir...

Eğer onca zengin isim hazinemizde çocuğa koyacak güzel bir isim bulunamamşsa (!), pes doğrusu demekten başka ne söyleyebiliriz!

Bu hususta titiz davranmamız gerektiğini, çocuk için ismin gerek dünyada gerekse ahirette önemli olduğunu hatırdan çıkartmamamız lazım. Dinî ölçülerimizi, örf ve âdetlerimizi (isim geleneğimizi / irfanımızı-kültürümüzü) gözden ırak tutmamamız gerek.

Go to top