Hocam zorda kalınan durumda veya harici durumda kilisede namaz kılınabilir mi? (Hüseyin)

*******

Değerli kardeşim;

Kilise, havra, sinagog ve benzeri gayrimüslimlerin ibadet ettikleri yerlerde namaz kılmak, İbn Abbas’a (r.anhuma) ve cumhur âlimlere (rahımehumullah) göre mekruhtur.

Bu ibadet yerleri ister mamur olsun, ister harabe olsun fark etmez. Ancak sıcak, soğuk veya yağmur, düşman korkusu ya da arslan vb. vahşi hayvan endişesi gibi sebeplerle olursa bunda kerahet yoktur.

Kilise ve havralarda namaz kılmanın mekruh olmasının sebebi-hikmeti, bu yerlerin şeytanların-süfliyatın barınakları olup ruhaniyetten mahrum bulunmalarıdır. Çünkü bu yerler, resim ve heykellerden boş olmazlar… Aynı zamanda fitne-fesat, bid’at ve dalâlet yerleri olup buralarda ibadet ederken huzû ve huşû elde edilmez, huzur ve sükûnet hasıl olmaz.

Hanbelilere göre ise, temiz olan kilisede namaz kılmakta bir beis yoktur.

Velhasıl; bilindiği üzere İslamiyet’te asıl itibariyle namaz, yer yüzünün her yerinde kılınır; illa da cami olması gerekmez. Zira Rasûlullah Efendimize (s.a.v.) arzın her tarafı mescid kılınmıştır. Dolayısiyle dağda-ovada, bağda-bahçede, büroda-fabrikada,… her mekânda namaz kılınır. Ancak başka yerde edâ imkânı varsa, kilisede namaz kılmak mekruhtur. Bununla birlikte, kilise ve sinagogda namaz kılmak zorunda kalındığında, mümkünse resim ve heykellerin üzerinin örtülmesi gerekir.

Go to top