Forex stemini bilirsiniz, internette bu sistemle çalışmak ve döviz, altın alım satımı yapmak caiz midir, bu işde faiz ihtimali var mı, yani bundan elde edilen kazanç helal olur mu? Tşk ederim. İsim mahfuz

*******

Bu nevi muâmeleler helâl ticaret usûlü değildir; bâtıl yollardır, caiz olmaz. Çünkü bunlar, hakikatte/gerçekte olmayan hayâli işlemlerdir. Bu yolla elde edilecek kazanç haramdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki:

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa, (bilsin ki) onu ateşe atacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere/güzel bir makama koyarız.” [Nisa suresi, 29-30-31]

Forex, gerçekte bir döviz, altın, gümüş alım-satımı değildir. Zira bu piyasada bütün işlemler hayâlidir. Olmayan bir dövizin ya da kıymetli madenin hesaba geçirilmesiyle başlatılan işlem, gene olmayan değerlerin takasıyla devam eder. Bu hayâli alım-satımlardan doğan kâr veya zarar, gerçekmiş gibi hesaba geçirilir. Şirkete yatırılan para, sadece Forex'in kendi aleyhine meydana gelebilecek zararı tahsil için alınan teminattır. Her durumda kazanan ve asla zarar etmeyen de Forex firmasıdır.

***

Dilerseniz meseleyi biraz daha açalım…

Bu çeşit para piyasalarında, yatırılan paranın dört yüz katı alım-satım gerçekleştirilebilmesi meselesi; sarf akdinde (altın, gümüş, döviz, TL vb.) para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesinde/takasında/satılmasında bedellerin peşin olması gerekir. Dolayısiyle bedellerden birinin veresiye olması halinde, yapılan işlemi faize dönüştüreceğinden, sadece yatırılan para kadar alım-satım gerçekleştirilmelidir. Yani kişi bin dolarlık bir hesabı varsa, bundan daha fazlası ile işlem yapamaz. Aksi takdirde bu işlemde faiz endişesi söz konusu olacaktır. Faizin her çeşidi ise dinimizde haramdır.

Özetle;

- İnternet ortamında alış-veriş işlemi yapmak caizdir.

- Eğer bu işlem altın-döviz ve benzeri alım-satımı ise, alım satımının peşin olması halinde caizdir. Veresiye durumunda caiz olmaz.

- Şirketten faizsiz borç alınabilir. Ve bununla yine döviz alım satımı yapılabilir, vekalet yoluyla yaptırılabilir de... Ancak, eğer bu alınan borç, ta baştan itibaren taraflardan birine veya her ikisine bir menfaat sağlamayı da hedefliyorsa, bu muamele faiz olacağından haramdır. Çünkü bir hadis-i şerifte buyrulmuştur ki: “Herhangi bir menfaat sağlayan borç akdi bir çeşit faizdir.” [Süyutî, el-Câmiu`s-Sağîr, 2, 94]

***

Mevzu ile iligli Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği cevap da şöyledir:

“Kuşkusuz, para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesinde (sarf akdinde, alınıp satılmasında) bedellerin peşin olması gerekir. Bedellerden birinin veresiye olması, yapılan işlemi faize dönüştürür. Buna göre dolar ve euro gibi yabancı paraların vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması caiz değildir. Paranın ödünç alınıp verilmesinde ise faiz cereyan etmez.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “veresiye ile veresiyenin mübadelesini yasaklamıştır” [Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, 6, 330. Hadis no: 9470; Hâkim'in Müstedrek'ine, Beyhâki'nin Sünen'ine atfen] Bu itibarla, malî mübadelelerde bedellerden en az birinin peşin olması, diğer bedelin de ödeme gününün tesbit edilmesi gerekir. Bedellerden her ikisinin de veresiye olması caiz olmaz. Bu hususta ulema icmâ etmiştir (görüş birliğine varmıştır).

Yukarıda izah ettiğiniz işlemler alın terine dayanmadığı, garar / aldatma içerdiği, tamamı elde olmayan bir parayla alış-veriş yapıldığı ve spekülasyonlara açık olduğu için caiz değildir.”

 

Go to top