Muhterem hocam;

Kamu kurumları, kurum çalışanlarının maaşlarının ödendiği bankalarla 3 seneliğine anlaşarak ilgili banka tarafından her çalışana belli miktar para verilmesini sağlıyor. Sadece maaşların yatırılmasına karşılık "Banka Promosyonu" adı altında verilen bu paraya kimileri "haram", kimileri "caiz" diyor. Banka promosyonunun hükmü nedir?

 

*******

Değerli kardeşim;

Bilindiği üzere faiz, borçtan elde edilen gelirdir. Dolayısiyle bu da faiz olmasına faizdir, bunda kuşku yok. Ancak “Banka Promosyonu” işleminde parayı bankaya önceden yatırarak borç veren ve o borçtan faiz geliri elde eden, devlettir. Devlet, onun işçilere-memurlara-emeklilere kısacası vatandaşa verilmesini istemektedir. Bu sebeple bu para devlet için faiz olur ama, sizin için olmaz. Çünkü anlaşma sizinle banka arasında değil, devletle banka arasında yapılmıştır, almanızda herhangi bir mahzur olmaz.

Buradaki hareket noktamız, memur-işçi veya emekli ile banka arasında faiz anlaşması yapılıp yapılmadığıdır. Onlardan hiçbiri bankaya, yarın 1.100 lira almak üzere 1.000 lira yatırmış değildir. Bu sebeple alacakları promosyona onlar adına faiz geliri denemez. Ayrıca meselenin dâru’l-harp hukuku yanı da var tabii… O da ayrı bir bahis. 

Fakat sizin de belirttiğiniz gibi, böyle değil de farklı şekilde değerlendirenler / faizdir diyenler de mevcuttur. Şayet içiniz rahat etmiyor ve kuşku duyuyorsanız, en ihtiyatlı / takvaya en uygun yol, bunu alıp söylemeden / ne olduğunu belirtmeden herhangi bir hayır kurumuna, bâhusus talebe derneklerine vermektir. Zira Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), “İstefti kalbeke ve levi’f-tâke’l-müftîn: Müftüler sana fetva verseler de, sen bir de kalbine sor/danış” buyuruyor. Binaenaleyh sizin-bizim, hepimizin takip etmemiz gereken en doğru, en uygun yol ve usûl de bu olmalıdır herhalde...

 

 

Go to top