S.a muhterem hocam.

1. sorum Abdest aldıktan sonra kadr suresini okumanın faziletinden bahseder misiniz. veya abdestten sonra ne okumamız gerekir.

2. sorum 1 rekatte mi 3 kere elimiz kaldırınca namaz bozulur yoksa 1 namazda mı? örnek olarak herhangi bi yerimizi kaşımak gibi.

3.ve son sorum da bazen cami imamımız hava kacırıyo namazlara gelmiyo toplantı, semıner vs seyler dıyerek. camıye gıttıgımde kımse olmuyo tek basıma kılıyorum namazı. cemaat sevabına erişiyor muyum sizce veya kendim imam olurken melekut alemine de imamlık yapmaya dıyerek mı niyet etmem lazım cemaat sevabına erişebilmek için. saygı sevgı ve dualarım sızınle...

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1- Abdestten sonra Kadir suresini, bir, iki veya üç defa okumak abdestin âdâbındandır. Bu âdâb, şu rivayete dayanmaktadır: Enes b. Malik’in (r.a.) rivayetine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Abdest aldıktan sonra Kadir suresini bir defa okuyan sıddîklar, iki defa okuyan şehitler, üç defa okuyan ise peygamberlerle (aleyhimüsselâm) birlikte haşrolunur." [Hadisi Deylemî (rh.) rivayet etmiştir. Bkz. Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummâl, 5, 72]

Abdestten sonra okunacak dualar hakkında bazı rivayetler

"Sizden biri, abdest alır ve abdestini eksiksiz olarak tamamlar, sonra da (Kıble’ye karşı) ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden rasûlullah’ derse,  kendisine sekiz Cennet’in kapıları açılır ve oraya dilediği kapıdan girer." [Bkz. Ebû Dâvûd, Sünen, Taharet, 65; Müslim, Sahih, Taharet, 17]

"Biriniz abdest aldığında (Eûzü) Besmele’yle başlasın... Abdesti bitirdiğinde  ise ‘Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh’ desin ve bana salavat getirsin. Kim bunun derse onun için rahmet kapıları açılır." [Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 1, 44] Kadr suresi de bu salavatın ardından okunur. 

Gene her uzvu yıkamaya başlarken Besmele çekmek, biliyorsa abdest dualarını, bilmiyorsa Kelime-i Şahadeti okumak, ardından salavat getirmek… Abdest aldığı suyun artanından, Zemzem niyetiyle Kıble’ye karşı ayakta biraz içerek (mesela üç yudum) “Allâhümme’c-alnî mene’t-tevvâbîne ve’c-alnî mine’l-mütetahhirîn” diye dua etmek de abdestin âdâbındandır. [Daha geniş bilgi için İlmihal ve Fıkıh kitaplarının abdestin Sünnet ve âdâbıyla alakalı kısımlarına bkz.]

2- Bir kimse namazda iken vücudunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rek’atlarda birer ikişer kere kaşısa, namazı bozulmaz. Fakat bir rek’atta birbiri ardınca üç defa kaşısa, bozulur. Ancak bir organını, elini tekrar kaldırmadan birkaç defa kaşıması, bir defa kaşıma sayılır. [Bilmen, Ö.N., Büyük İslam ilmihali, Namazı Bozan ve Bozmayan şeyler, md., 15]

Velhasıl, bir eli bir rükünde üç kere (kaldırarak) hareket ettirmek mesela üç defa ayrı ayrı kaşınmak namazı bozar, hatta iki el ile bir hareket de, bozar diyen âlimler olmuştur. [Bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr]

Rükün, kelime olarak bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü; bir kurulun, bir topluluğun en önemli üyelerinden her biri demektir. Fıkıh lisanında ise, namazın içindeki farzlardan her birine rükün denir. Mesela bir âyet okumak, rükû ve iki secde, son rekatta oturmak, birer rükündür. Dolayısiyle namaz kılanın, bir rükünde ardı ardına değil de ayrı-ayrı üç kere bir yerini kaşımasıyla namazı bozulur.

Demek ki bu hususta ölçü, 1 rek’at veya bir namaz değil, bir rükündür.

3- Cemaat niyetiyle camiye gittiğinizde, tek başınıza da olsanız, size uyan ruhaniyete imam olmağa niyet ettiğinizde, elbette ki cemaat sevabı alırsınız. Bunda kuşkunuz olmasın. Devam ediniz.

Mukabil selam ve dualar…

Go to top