Hocam hayırlı geceler, üç aylarınız mübarek olsun. Hocam sargı üzerine meshederek gusleden kimse, yara iyileşip sargıyı çıkardığı zaman tekrar gusül abdesti almalı mıdır? Allah (cc) razı olsun hocam

******* 

Hayırlı geceler… Sizlerin ve topyekün İslâm âleminın de üç aylarımız mübarek olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun.

Bilindiği gibi vücudun herhangi bir yerinde kırık-çıkık veya yaradan dolayı sargı bulunduğunda, abdest alırken veya guslederken bu sargı çözülerek altı yıkanır ve yaranın üstü meshedilir.

Ancak sargının çözülmesinin zararlı olması halinde çözülmeyip sargı üzerine meshedilebilir. Sargının çoğunluğunun sadece bir defa meshedilmesi yeterlidir. Yapılan bu mesh, o uzvun hükmen yıkanması sayılır. Hatta meshetmenin de zararlı olması halinde, bundan da vaz geçilebilir. Bir başka ifadeyle anlatmak gerekirse; abdestte ve gusülde yıkanması icap eden yerler eğer ıslanmaması, suyla temas etmemesi gerekiyor yani su zarar veriyor ya da iyileşmesini geciktiriyorsa, bu kısım ıslak elle meshedilir. Eğer meshetmek de zarar veriyorsa, o takdirde yara iyileşinceye kadar mesih de terk edilir.

Sargının abdestsiz veya cünüp iken sarılmış olması meshe engel olmadığı gibi, belirli bir süresi de yoktur; yara veya kırık iyileşinceye kadar devam eder.

Sargıya meshettikten sonra bu sargı değiştirilir veya sargı düşerse, mesh bozulmaz, iade edilmesi de gerekmez.

Fakat, yaranın iyileşip sargının çıkarılması halinde, mesh bozulur. Yara iyileştiği halde, üzerinde sargı olsa bile mesih bozulur. Bu durumda, yaraya zarar vermeden sargı çözülerek sadece altının yıkanması icap eder, yeniden gusül abdesti almak gerekmez. Zira önceki mesihler yıkama hükmündedir. 

Go to top