Selamun aleykum Değerli Hocam,

İmam-ı Gazali Hazretleri Ey Oğul isimli arapça risalesinde teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; "Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:Birinci gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.2. gece teravih namazını kılanın... diye 30'a kadar devam eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90),(Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Hocam burdaki Hz. Ali'den rivayetle denmesi Hz. Ali'nin hadis rivayet ettiği manasına mı geliyor?

Bunlar hadis ise sıhhat derecesi nedir? Amel edilebilir mi?

*******

Ve aleyküm selam.

Diğer eserler ve müellifleri bir yana, İmam Gazali (k.s.) hazretleri gibi bir zatın herhangi bir eserinde naklettiği bir meselenin doğruluğundan tereddüt edebilir miyiz? Kaldı ki kaynak olarak isimleri zikredilen diğer kitaplar da mev’iza sahasında güzel eserlerdir.

Bu ve benzeri eserlerdeki nakillerin meşhur ve mütevatır, hatta ahad bile olması aranmaz. Fezail-i a’mâlda (amellerin faziletleri/üstünlükleri mevzuunda) zayıf rivayetlerle de amel edilir/edilebilir. Buradan hareketle ulemâmız, vaaz ve nasihatle ilgili eserlerine zayıf da olsa pek çok rivayet ve menkıbeleri de almışlardır. Bunun bir zararı da yoktur. Neticede hüküm istinbat edilmiyor ki bunlarla… Yani dinde bir hükme medar olmuyor bunlar, sadece ibadete/ibadetlere teşvik var bu rivayetlerde. Bazan da günahlardan kaçındırma...

Hz. Ali’nin (r.a.) rivayeti de elbette ki sıhhat derecesine göre hadistir? İlim şehrinin kapısından çıkan, asıl itibariyle o şehre/o şehrin sahibine ait değil de nedir? Belki bu söz de İmam Gazali hazretlerince keşfen sabit olan bir hadistir. Olamaz mı? Bunun gibi başka hadisler yok mu, belli kriterler ve kişilerce hadis olmadığı söylendiği halde?

Hz. Ali (kerramellahu vechehu) niçin hadis rivayet etmesin? Aksi düşünülebilir mi? Bunca râvi içerisinde onun yerinin başköşe olması gerekmez mi?

Go to top