Milliyet gazetesi, STAR TV vs. bir kısım basın ve medyanın üzerinde fırtınalar koparttıkları, internette de sabitlenen, ÇOCUKLARA TRAFİK BİLGİLERİ ve EĞİTİMİ adlı kitaptaki yazının aslı. Tam metin.
"Takdir okuyucunun" desek, bilmem bunu da istismar ederler mi?! H. E.


Halis ECE


“Merkezkaç kuvveti” ve trafik kazaları


Bir yazarımız (Ege Cansen), “Allâh’ın dediği olur” başlıklı yazısında;

Cenâb-ı Hakk’ın kâinata şaşmaz bir nizam koyduğunu, bu nizâma karşı gelmenin O’nun emrine karşı gelmek mânâsını ifade ettiği için, ceza ile karşılık göreceğini söylüyor. Örnek olarak da merkezkaç kuvvetini ele alıp şöyle diyor:

Bu yüzden direksiyon kıran her araç, dışa doğru savruluyor. Savrulma gücü, tekerleklerin yol yüzeyi ile temasından doğan sürtünme gücünü yenince, araç yoldan çıkıyor, devriliyor, takla atıyor, uçuruma yuvarlanıyor.”

Kuşkusuz trafik kazâları da, diğer büyüklü-küçüklü bütün olaylar gibi takdîr-i ilâhi’dir. (Ayrıca, alınmayan tedbirler yüzünden meydana gelen ilâhi tekdir de diyebiliriz.) Çünkü her şey ilâhî takdîre bağlıdır. Onun dışında birşey cereyan etmez, edemez.

Bu bakımdan bazılarının,Vatandaş, trafik kazaları kader değildirtarzındaki teraneleri, bizim tevhid/birlik esası üzerine kurulu inançlarımıza aykırıdır. Zira, bütün âlemleri yoktan var eden Allah Teala’dır; zerreden küreye kadar yarattığı her şeyin ne zaman, nerede, hangi nitelik ve nicelikte olacağını-öleceğini de şüphe yok ki bilir. Allâh’ın ilmi her şeyi kuşatmıştır, hiçbir şeyin O’nun ilim ve takdîrinin dışında kalması düşünülemez.

Şimdi bu durumda bize düşen sorumluluk ve yükümlülük; Yaradanımızın koyduğu kanunlara uymak, maddî-mânevî bütün tedbirleri almaktır. Merkezkaç gücü mü var, araba kullanırken ona boyun eğeceğiz. Her alanda olduğu gibi, bu konuda da uzmanların sözlerine-uyarılarına kulak vereceğiz. Hemen hemen bütün insanların üzerinde ittifak ettiği trafik kurallarına uymak, her şeyden önce insan olmanın bir gereğidir.

Yüzlerce-binlerce tecrübeler/deneyimler sonunda ulaşılmış bu kurallara uymayanlar, vebâl ve sorumluluk altında kalır.
Go to top