Halis ECE

Meşhur Alman fizik âlimi Einstein'den bir gün, hayatta başarılı olmayı, riyâzî (matematiksel) bir ifade ile anlatmasını istediler.

Bu büyük fizik âlimi cevaben dedi ki:

- Eğer "a" hayatta başarılı olmayı gösterirse, formül şöyledir:

a = x + y + z.


Bu formülde "x" çalışmayı, gayreti, "y" de istirahati, dinlenmeyi gösterir.

- Peki "z" neyi gösterir? diye sordular.

Einstein cevap verdi:

- "Z" de, çenenizi tutmayı...

Bir başka Batılı (Nelson) da şöyle der:

-Hayattaki bütün başarılarımı, her işe her zaman bir çeyrek saat önce başlamama borçluyum.”

Tabir caizse, yumurta kapıya dayanmadan hiçbir işe başlamayan, her şeyi son dakikaya sığdırmaya çalışan necip milletimizin kulağı çınlasın!

AZMİN ZAFERİ

Genetik ilminin kurucusu Grofer Mendel, üniversiteye kabul edilmemişti.

Daha sonra Viyana Üniversitesi'ne girdi ise de, oradan da mezun olmadan ayrıldı.

Profesörlerden biri, onun hakkında şöyle yazmıştı:

"Mendel'de bir ilim adamı için gerekli olan düşünebilme kabiliyeti yok..."

Ama o, hakkındaki bütün bu menfî/olumsuz düşüncelere rağmen yılmadı ve çağımızın en gözde ilim dallarından biri olan genetik ilminin kurucusu oldu.

ÜÇ GRUP İNSAN

Dünyada insanlar, üç grup üzeredirler:

* Bir şeyi ortaya çıkaran ve yapan küçük ama mümtaz (seçkin) bir grup.
* Bir şeyin yapılmasını seyreden büyükçe başka bir grup.
* Ve neyin olup bittiğini bilmeden yaşayan muazzam bir kalabalık.
(Nicholas Murray Butler, Colombia Ün. Rekt.)

GÜZEL SÖZLER

- Debbağ sevdiği deriyi yerden yere vurur; buna beis yok. Fakat bazan da sevmediği deriye kızar da sevdiği deriyi paralar. (Cenap Şehabettin)

- Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. (Walter Lipmon)

- Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (Shakespeare)

- Akıllı olan, aklıyla mağrur değil, meşgul olur. (Lâ edrî)

- Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür. (Cenap Şehabettin)

- Fikirde mutâbakat, dostluğu tevlid eder. (Demokritos)

Go to top