8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" dolayısiyle...

“MUHTEREM VÂLİDELERİMİZ, HEMŞÎRELERİMİZ, HANIMEFENDİLER!”

İbnü'l-Hakkı Mehmed Tâhir Efendi, “Çarşaf Meselesi” isimli risâlesinde, Müslüman hanımlara hitâben çok önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Eserin son kısımlarından birkaç satırı, faydalı olacağı düşüncesiyle nakletmek istiyorum. Müellif merhum şöyle sesleniyor mü'min hanımlara:

“Muhterem vâlidelerimiz, hemşîrelerimiz, hanımefendiler!
Sizlerin terakkîsi bu vatana taze bir hayat kazandıracaktır. Sizlerin olgunlaşması bu memleketi düşmanın elinden kurtaracaktır. Sizlerin gayret ve teşebbüsü yurdumuzu bir gülistana çevirecektir.
Sizin ciddî düşünceleriniz, faydalı şeylere olan rağbetiniz memleketimize selâmet kapılarını açacaktır. Bu sebeple ilk iş olarak rica ediyoruz ki;


– Moda denilen şeye (illete) rağbet etmeyiniz.

– Zevk ve safâdan, israf ve sefâhetten mümkün olduğu kadar kaçınınız.

– Boş vakitlerinizi faydalı kitaplar okumak suretiyle değerlendiriniz.

– Gazetelerdeki ciddî makalelerin size fikir olgunluğu kazandıracağını unutmayınız.

– Okuduğunuz faydalı bir şeyden diğer bir arkadaşınızı haberdar ediniz. Onların da istifade etmesine çalışınız.

– Çarşaflarınızın şeklini mümkün olduğu kadar mükemmel bir şekle dönüştürünüz.

– Avrupa malına rağbet etmeyiniz. Ülkemizden gereksiz yere on paranın bile çıkmasına göz yummayınız.

– Erkeklerinizin sizi terakki ettirmelerini artık beklemeyiniz. Siz kendi kendinize yükselmenin çarelerini arayınız.

– Ahlâkınızı güzelleştiriniz. Hak ve hakikatten ayrılmayınız.

– Erkeklerinizi daima çalışmaya teşvik ediniz.

– Çocuklarınızın kalemde kâtip olmaktan ziyade, sanat sahibi olması için çaba gösteriniz.”

Go to top