Şairin dediği gibi, "Geçmiş zaman olur ki, hayâli cihan değer".

Evet, bu da öyle bir hatıra...

Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin, Çatalca eski müftüsü merhum Lutfi Davran abiye, bizzat kendi elleriyle yazıp gönderdikleri bir mektup fotokopisi.

 

 

lutfiabiyemektup

 

Latinize şekliyle okunuşu:

 

“Sevgili Kardeşim Lûtfi Efendi;

Arz-ı selâm ederim.

Hâfız Hasan Efendi’nin ifadesine göre, oradaki kurs iyidir ve ibka edilmesi (devamlı kılınması, devam ettirilmesi) lâzımdır.

Abdülkerim Efendi, Yaşar Efendi sür’atle lâzım gelen dersleri ta’lim etsin ve hem de Senirkent kazası vâizliğine tâlib olsun. Münhal (boş) imiş.

Bâki âfiyetiniz.

İmza

Süleyman Hilmi

 

Go to top