Lozan... Lozan... ya da orijinal haliyle 'Lausanne'...

Lozan'la ilgili hakikatleri, söz konusu andlaşmanın iç yüzünü, milletimize-ülkemize, hatta topyekün Âlem-i İslâm'a neleri kaybettirdiğini görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın ve sabırla, dikkatle dinleyin. Endişe etmeyin, gözünüzde büyütmeyin, kısa bir konuşma; fazla vaktinizi almaz, yarım saat bile değil, tamamı 17 dk. sürüyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVkCFSIm0wY&feature=youtu.be

*** 

☆ Lozan'a göre Anzak koyu ile Arıburnu havalisi İngiliz devletine mahsustur. Belge:

LOZAN MUAHEDENÂMESİ Madde: 129

● Türkiye Hükûmeti tarafından tahsis edilecek arâzî meyânında, bilhâssa Britanya İmparatorluğu için 3 numaralı haritada gösterilmiş olan ANZAK denilen havalî "ARIBURNU" arâzisi dâhil olacaktır.■

Go to top