Halis ECE


Bu husustaki Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 02.08.1979 tarihli fetvası şöyle:

“Türk Hava Kurumu ve benzeri dernek ve kuruluşlara zekât ve fıtır sadakası verilmesi dînen caiz değildir."

Diğer taraftan, İslâm fıkhına göre zekât ve fitrenin Kur'ân'da sayılan 8 sınıfa verilmesi gerektiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şener de, şunları söylüyor:

“Kur'ân-ı Kerîm'de zekâtın verilebileceği belirtilen sekiz (8) sınıf arasında THK ve benzeri kuruluşlar yok. THK'na verilen para, zekâtın gayesi dışına çıkabileceği için istendiği yere ulaşamama endişesi var. Bu endişeden dolayı zekât ve fitre diye verilen para, büyük ihtimâlle zekât ve fitre yerine geçmez. Sadece THK'na yardım yapılmış olur.”
***
Gerek Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ve gerekse Mehmet Şener Bey’in değerlendirmeleri isabetlidir, doğrudur. Bu sebeple herhangi bir ilave açıklamada bulunma lüzumunu görmedik.
Go to top