Toplam: 50 sonuç bulundu.

Aranacak:
Sadece Burada Ara:

Sayfa 3 / 3

41. Duada elleri birleştirmek
(Fıkıh)
... r. Kim de beni severse, cennette benimle beraberdir" [Tirmizî, Sünen, Kitabu’l-İlm, Bâb: 16, H. No: 2818] müjde-i nebevisinden müstağni kalabilecek bir Müslüman düşünülebilir mi?.. Bu sualin cevabı ...
04 Haziran 2012 tarihinde oluşturuldu.
42. Küfür fetvası
(Soru - Cevap)
...  ederken şöyle der: "Bid'at, Rasûlullah’tan (s.a.v.) malûm ve meşhur olan şeyin aksini itikad etmektir. Fakat bu bir inad sebebiyle değil, bir nevî şüphe iledir. Bizim kıblemize dönenlerden hiçbiri bid'at s ...
27 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.
43. Mü'minler kardeştir, küfre rıza küfürdür ve Cemalettin Afgani'nin durumu
(Soru - Cevap)
Muhterem Hocam, "Mü’minler kardeştir"  mealindeki ayet-i celileyi nasıl anlamamız gerekiyor, burada ehl-i bid'at, fırak-ı dalleye karşı tutumumuz nasıl olmalı? Buradaki kardeşlik kimleri kapsıyor ...
11 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.
44. Tesbih-tahmid-tekbir ve zikirde “tesbih” kullanmak
(Soru - Cevap)
...  gerçek… Bu çalışmayı da o vesileyle yapmış olduk. Dilerseniz mevzuyu evvela bid’at diyenlerin görüşleri açısından ele alalım…  Onlar diyorlar ki; “Boncuklarla yapılan tesbih bid'attır; çünkü Hz. Peyg ...
26 Şubat 2012 tarihinde oluşturuldu.
45. Doğum günü kutlamak caiz midir?
(Soru - Cevap)
... değildir, bid'attir, haramdır.  Malumunuz; bizde yani İslâm âleminde -tabir caizse- doğum günü olarak kutlanan, sadece Sevgili Peygamberimiz Fahr-i Âlem Efendimizin (s.a.v.) doğumudur, yani “Velâdet kandil ...
22 Şubat 2012 tarihinde oluşturuldu.
46. Namazdan sonra musâfaha yapmak <span class="highlight">bid'at</span> mıdır?
(Soru - Cevap)
Cemaatle namaz kıldıktan sonra "Allah kabul etsin!" diye müsâfaha yapmak bid'at mıdır? Teşekkürler. ******* Bilindiği gibi dilimize “tokalaşmak” mânâsıyla aktardığımız “musâfaha”, sünnettir. Sevgili  ...
20 Şubat 2012 tarihinde oluşturuldu.
47. Berat Gecesi
(Mübarek Gün ve Geceler)
...  etmemek, mutlaka kılmaya gayret etmek lazımdır. 4. İbn Mâce’nin (rh.) Hz. Ali’den(r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Berat gecesinde ve gündüzünde yapmamız gerekenler ile bu gecenin fazilet ve tecelliyatı  ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
48. Nakşibendi yolunun büyüklüğü
(İslami Yazılar ve Makaleler)
"Malum olsun ki; bu yüce yolun yüksekliği ve Nakşibendiyye tabakasının üstünlüğü, ancak ve ancak sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılma ve çirkin bid'atlardan kaçınma sebebiyledir. Bundan dolayıdır ki bu y ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
49. İbadet Maksadıyla Yapılan Aşûra B<span class="highlight">bid'at</span>Mıdır?
(Fıkıh)
Halis ECE İbadet Maksadıyla Yapılan Aşûra Bid'at Mıdır? Kafa karıştırmaya, Müslümanların gönlünü bulandırmaya matuf sorulardan biri bu; yani başlıktaki cümle. *** Bir başka soru ve ceva ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
50. Terâvih namazı 20 rek’ât ve müekked bir sünnettir
(Fıkıh)
... ’at kılınmasını şahsî bir ictihadı ile yapmadığı gibi, bir bid'at olarak da emretmemiştir. O, kendisinin bildiği şer'î bir esasa ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir vasiyetine dayanarak böyle yapmıştır.” [ ...
19 Ocak 2012 tarihinde oluşturuldu.
Go to top