Allah dostları tarafından Zilhicce ayının son gecesi yapılması tavsiye olunan ibâdetler...

Zilhiccenin 29’uncu gününü 30’una bağlayan gece (8 ocak 2007 Salı’yı 9 ocak 2007Çarşamba’ya bağlayan gece) mümkünse bir Tesbih Namazı kılmalı ve bir Hatm-i Enbiya yapmalıdır.

Yine bu akşam, yani zilhiccenin son gecesi, akşam ile yatsı arasında, 10 rek’at namaz kılınır.

Niyet eyledim ya Rabbî, rıza-i şerifin için namaza. Geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle. Beni hidâyet-i ilâhine ve rızâi ilâhine mazhar eyle." diye niyet edilir ve "Allâhu ekber” diye iftitah tekbiri alınarak namaza durulur.

Her rek’atte; 7 Fâtihâ-ı Şerîfe, 7 Ayetü’l-Kürsî, 7 ihlâs-ı Şerif okunur. İki rek’atte bir selâm verilir.

Namazdan sonra, mümkünse en az;

- 11 defa, “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” denilerek tevhîd getirilir.

- 11 defa "Estağfirullah'el-azîm ve etûbü ileyk" diyerek istiğfâr edilir.

- 11 defa da salavât-ı şerîfe okunur ve ardından da...

- Duâ edilir.

Zilhiccenin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde oruçlu bulunmak güzel olur. (*)


(*) (Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER, Fazilet Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 7)
Go to top