Velâdet kandiliniz mübarek olsun

Bilindiği üzere Rebîulevvel ayı Rasûl-i zîşân (s.a.v.) Efendimizin âlemleri şereflendirdiği, nûrlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübârek aydır.
Bu ayın 12’nci gecesi, senenin ilk kandili olan Velâdet yani Mevlid kandilidir.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Rasûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm okumalı... Tercihen de salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar okunmalıdır.

***

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), rebîulevvel ayının 12’nci gecesinde dünyayı teşrif etmişlerdir. Dolayısıyla bu ayın 12’nci gecesi aynı zamanda Hicrî senenin ilk kandilidir. Fahr-i âlem Efendimizin (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin Hicrî-Kameri takvime göre sene-i devriyesi yani yıldönümüdür.

***

Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade ve istifaza edebilmek için, bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih namazına şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimizin hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.” [Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 18-19]

 

Go to top