Selamün aleyküm hocam. “Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in tek kabul olmayan duası; ‘Ümmetinin kendi aralarında ayrılığa düşmemelerini, birbirleriyle savaşmamalarını dilediği duasıdır’ şeklinde bir söylenti var! Bunun aslı var mıdır? Bu konu hakkında açıklama yapar mısınız?”

Soru: Abdülhamit tarafından soruldu. Kategori: Soru - Cevap

******* 

Ve aleyküm selam kardeşim;

Evet, bahsettiğiniz şeyin aslı vardır. Rasûlullah Efendimiz’in istediği, ama Allahu Teâlâ’nın vermediği bazı şeyler söz konusudur. Bunlardan biri de sizin dile getirdiğiniz husustur. Nitekim Sünenü Tirmizî'de geçen bir rivâyet şöyledir:


“Rasûlullah (s.a.v.) bir gün namaz kıldı ve namazı uzattı. Yanındakiler,

— Ey Allâh'ın Rasûlü, şimdiye kadar böyle uzun bir namaz kılmamıştın, dediler. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

— Evet; çünkü bu namaz, dilek ve korku namazıydı. Bu namazda Rabbimden üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi.

* Birinci olarak ümmetimi
(umumî bir) kıtlıkla helâk etmemesini istedim, onu bana verdi.

* İkinci olarak ümmetime
(köklerini kurutacak) kendilerinden başka düşman musallat etmemesini istedim, onu da bana verdi.

* Üçüncü olarak, onları birbirine düşürmemesini istedim, bunu bana vermedi.”
[Ayrıca bkz. Müslim, Sahih, Fiten, 20]
 
***
Bu husustaki Nesâî ve Taberânî'nin rivâyetleri ise şöyledir:

“Rabbimden üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi.

- Birinci olarak; ümmetime, kendilerinden başka düşman musallat etmemesini istedim, onu bana verdi.

- İkinci olarak, ümmetimi
(umumî bir) kıtlıkla helâk etmemesini istedim, onu da bana verdi.

- Üçüncü olarak, onları fırkalara ayırmamasını istedim; bu isteğimi kabul etmedi.”
(Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 16; Taberanî, Mu‘cemü's-Sağîr, 1/1)
Go to top