Mukadderat-ı hayatiye Nedir? Ve Vuzika Nedir?

 

 

*******

1- Mukadderat-ı hayatiye, Bütün canlıların hayatları müddetince geçirdikleri ve geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve amelleri gibi hususiyetleridir.

Başka bir ifadeyle mukadderat-ı hayatiye; Allah (c.c.) tarafından varlıklara tayin edilen hareketler / davranışlar, suretler / şekiller, amel ve fiillerdir.

Malum olduğu üzere bilinen-bilinmeyen, görülen görülmeyen topyekün mükevvenat hakkındaki takdir, Hâlik-ı zû’l-Celâl ve’l-Kemâl olan Allah Teala’ya aittir.

Mukadderat-ı hayatiye’yi natık bazı ayetler:

"Yeryüzünde vukû bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır". [Hadid suresi, 57/22]

"İşledikleri her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük-büyük her şey satır-satır yazılmıştır". [Kamer suresi, 54/52-53]

"Yeryüzünde rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır". [Hud suresi, 11/6]

"Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfûz’da) olmasın". [Neml suresi, 27/75]

2- “Vuzika” diye bir kelime ve kavram bilmiyorum. Varsa bir bilginiz, açıklayın, biz de faydalanalım.

 

Go to top