Selamün aleyküm hocam;

Halk arasında, hac farz olmayan kişi herhangi bir sebeple Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret etse, imkanı olmasa bile o kişiye hac farz olur, deniliyor, bu doğru mudur? Eğer böyle ise bu günkü umre’ye gidenlerin durumu nasıl olur? İsim mahfuz

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Halk arasında dolaşın, Hac farz olmayan bir kişi herhangi bir sebeple Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret etse, imkânı olmasa bile o kişiye hac farz olursözü doğru değildir. O bakımdan;

Hac mevsiminden önce vazifeli olarak veya bir başka sebeple gidip bu vesileyle umre yapan veya herhangi bir şekilde Kâbe’yi gören fakir bir kimseye hac farz olmaz. Çünkü haccın farz olması için gereken şartlar bellidir. Onlardan biri;

- “Hicaz'a gidip gelinceye kadar kişinin kendisinin ve aile fertlerinin âdete / geleneğe göre nafakaları bulunması”… Bir diğeri de;

- “Kendi durumuna uygun binek-vasıta ve yolda yapacağı harcamaları karşılayacak parasının olması”dır.

Dolayısiyle bu kişi zengin olmadığına göre, kendisine haccın farz olduğu söylenemez.

Bir başka açıdan meseleyi şöyle değerlendirebiliriz:

Bilindiği gibi, Şevval ve Zilkade aylarıyla Zilhicce’nin ilk on günü hac mevsimidir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi hac mevsimi dışında umre yapan bir Müslümanın, sırf  Kâbe’yi görmüş olması sebebiyle kendisine hac farz olmaz.

Umresini hac mevsimi içerisinde yapan bir kişi, orada Zilhicce’nin onuna kadar bekleyebilir. Bunun için bir hac yapma imkânı elde etmiş sayılır… Bu şekilde hac yapma fırsatı doğmuşken hac yapmayan Müslümanlar bundan sorumlu olurlar.

Umre yapmak için uzak yerlerden Mekke-i Mükerreme’ye giden Müslümanlar, daha önce haccetmemişlerse umrelerini hac mevsimi dışında yapmalıdırlar. Hac mevsimi içerisinde umre yaparlarsa, bu takdirde -hapis ve orada kalma yasağı gibi mani'ler yoksa- hac günlerine kadar bekleyip hac ibadetini de yerine getirmelidirler. Çünkü umre yaptığına / yapabildiğine göre zaten kendisine hac farzdır, mevsim de hac mevsimidir. Ama bir mâniden dolayı bekleyemeyecek olanlara da, sırf şevval ayında umre yaptı diye hac farz olmaz. Haccın farziyeti için, yukarıda da işaret edildiği gibi, belli şartların bulunması lazımdır. 

Go to top