Halis Bey; yengemin bi aktarımını size sormak istiyorum. Kadına takılan mehir eğer kadın tarafından eşine ödünç olarak verilmişse ve erkek bunu geri iade etmemişse, erkek o kadına borcunu ödemedikçe ya da kadını HACCA göndermedikçe borcundan kurtulmuş olmaz mı? Buradaki MEHİR YERİNE HACCA göndermesi diye bir şey söz konusu olabilir mi?


CEVAP

1. Mehir, sizin de zımnen ifade ettiğiniz gibi kadının kendi parasıdır-malıdır. Dolayısiyle kocasına verdiğinde, -şayet hibe etmemişse- tabii ki alacaklıdır. Kocası bunu ödemedikçe hanımına borçludur. Antrparantez şunu da hatırlatalım: Tabii kadın mehrinin -nisap miktarı ise veya diğer varlıkları ile birlikte o ölçüye varıyorsa- zekâtını da vermek mecburiyetindedir.

2. Hac ibadetinin farz oluş ve sıhhat şartları fıkıh kitaplarımızda açıkça belirtilmiştir. Aslolan kocanın karısını hacca göndermesi değil, hac kime farz ise onun o farzı ifa etmesidir. Ancak, kadının hacca gidebilmesinin de bizim Hanefi mezhebine göre belli şartları vardır. O şartlara riayet edilmeden yapılacak hacdan, ecir-sevap adına bir şey beklemek abes olur. Aksine -Allah korusun- belki de pekçok vebali yüklenip döner.

3. Ayrıca Müslüman hanımların günümüz şartlarında hac ibadetini yerine getirebilmeleri de, gene farklı bir durum arzetmektedir. Bilhassa "tavaf" meselesi oldukça netamelidir. Karma bir tavafın cevazı bizce imkânsız. Namazlardaki "muhazat" durumu da ortada... Daha bir yığın günah, hac menasikinin-fiillerinin ifası esnasında iç içe... Oysa dinimizde, "Nehiylerden kaçınmak, emirleri yerine getirmekten önce gelir". Bu mevzuda daha geniş bilgi için, sitemizdeki diğer makalelerimize de bir göz atmanızı rica edeceğim. 

Go to top