Kıymetli Halis Ece abimiz,

Öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Allah razı olsun.
Ancak aklıma takılan iki soru var:

Birincisi Kur'an'dan bir ayete dahi olsa dokunmamak hükmüne binaen.Muayyen zamanında bayan Kur'an-ı Kerim'i kıyafetinden olmayan farklı bir parça ile de olsa tutup kaldıramaz mı?

İkincisi muayyen zamanlarında ezber yapan bayanların durumu.


CEVAP:

Sevgili kardeşim Eddai;

Öncelikle ilgin için ben teşekkür ederim. Allah senden de râzı olsun.

Sorularınız ve cevaplarına gelince...

1) "Birincisi Kur'an'dan bir ayete dahi olsa dokunmamak hükmüne binaen. Bayan Kur'an-ı Kerim'i kıyafetinden olmayan farklı bir parça ile de olsa tutup kaldıramaz mı?" 

O şekilde tutabilir, kaldırabilir.

2) "Muayyen zamanlarında ezber yapan bayanların durumu"? 

Mâlikiler hariç, diğer Sünnî üç mezhebe göre ezber de yapamazlar; çünkü Ku'an okumaları caiz değildir. Ancak Mâlikilerdeki hüküm talebe ve hoca için farklıdır malumunuz.

Onlara göre cünüp halde Kur’an okumak câiz değildir. Ancak azıcık olduğu, yahut korunmak ya da delil göstermek maksadiyle câiz olur. Âdetli veya lohusa kadınların, kanın inmesi hâlinde, ister önceden cünüplük olsun ister olmasın, Kur’an okumaları câizdir. Kan kesildikten sonra ise, gusletmeden önce Kur’an okumaları helâl olmaz... Bu durumda onların Mushafa el sürmeleri veya onu yazmaları ise, sadece öğrenmek ve öğretmek için câizdir.

Ancak unutmamak lâzım; çok zarûri-mecbûri bir vaziyet, istisnâi bir durum olmadığı müddetçe Müslümanlar, mutlaka kendi mezheplerinin hükümleriyle, hatta müftâ bih olan (öne çıkan) görüşü ile amel etmeli, hemen taklid yoluna başvurmamalıdırlar. 

Bilmukabele selam ve saygılar...

Go to top