Esselamü Aleyküm  Halis Ağabey .  Doğum öncesi çocuğun sağlıklı olması için kurban kesilip 60 parçaya bölünmesi ve her parçanın üzerine bir miktar sadaka ilave edilip talebe-i uluma verilmesine dair bilginize başvurmak istedim . Acaba bu tatbikat sahih midir ? Ayrıca sair hastalıklara şifa için manevi reçeteler hususunda bilgi verebilir misiniz ? Selam ve dua ile...

*******

Ve aleykümü’s-Selâm.

Söz konusu usûl sahihtir ve sadece doğacak çocuğun sağlıklı olması için değil, her türlü hastalıktan halâs / şifa bulup kurtulmak için de uygulanır. Böylece Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) es-Sadekatü teruddü’l-belâ ve tezîdü’l-ömr” [Bkz. Heysemî, Mecmaü’z-Zevâid, 3, 63; Defterdar S.M. Paşa, Devlet Adamlarına öğütler, s. 124] yani; ‘Sadaka, belayı önler ve ömrü uzatır’ hadis-i şerifinin sırrı zâhir olur. Ömrü uzar ve sıhhat bulur. [Ahbâb merhum, Notlar, s. 68]

Manevi reçeteler çoktur, muhteliftir. En mühimmi de, dua-niyaz-tazarru ve ilticadan, imkân nisbetinde hayır ve hasenattan, kurban ve sadakadan geri kalmamaktır. 

Go to top