selamun aleyküm hocam

1-şöyle bir hadis duydum Ahmed bin hanbelin müsnedinde alan geçtiği söyleniyor.kime benden bir faziletli amel ile ilgili bir şey rivayet olunursa onunla amel edin ben söylememişolsam bile peşinen söylüyorum ben söyledim manasında bir rivayet duydum.bu hadis mi.yani faziletli amel konularında bize bir rivayet geldiğinde onu peygamberimiz söylemiş gibi amel edebilir bunu aktarabilir miyiz.

2-regaip namazı sahih midir.bir hoca İbni abidin İmam nevevi murtaza zebidi Hafız ıraki gibi alimlerin bu namazı kılmanın bidat ve yanlış olduğunu söylediklerini söyledi.recep ayının ilk gecesi namazı ile ilgili yine birçok ehli sünnet aliminin bidat dediğini söyledi.bu iki namazı kılmalımıyız ve bu iki namaz sünnetde var mıdır.

Birde hocam bu soru yanlış anlaşılmalara sebap olabileceği için sitede paylaşmayıp sadece benim maile gönderilmesini mümkünse sizden rica ediyorum.Allah razı olsun. erdem inan

*******

Ve aleyküm selam.

1- Duyduğunu naklettiğin hadis mealinin me’hazini, sıhhatini lütfen duyduğun yere / kişiye sor ya da bi-zahmet araştırıver. Bu hususta âcizane benim bildiğim ve şu an aklıma gelen rivayet şöyledir: Kime Allah'tan faziletli bir şey ulaşır da onunla amel ederse, bu hakikatte öyle olmasa bile, Allah'ın ona bu fazileti bağışlaması umulur." [Hatîbü’l-Bağdâdî, Târîhu Bağdat, 8, 296; Ayrıca Tirmizî’ye de bakılabilir]

Faziletli ameller mevzuunda tabii ki rivayetlerin mütevater veya meşhur olma şartı yoktur. O şartlar hüküm istinbatında gereklidir. Bu mevzuda rivayet edilenlerle tergîb ve terhîb (ibadet ve iyiliklere teşvik, kötülüklerden tahzir / sakındırma) hususunda amel edilir. Ancak bunların da her hâlükârda Allah ve Rasûlü’nün beyanlarına (ibare, işare, delâlet, iktiza bakımından biriyle) muvafık olması, Onun vârisleri olan hakikat âlimlerinin nasihat ve tavsiyelerine uygun bulunması icap eder. Söylediğiniz manadaki bir davranış, tabiri caizse, amelde-ibadette karmaşa ve kargaşaya sebep olur, bid’atlerin kapısını aralar. Ancak bu noktada ümmet arasında mürekkep icma’ halini almış ve bâhusus asırlardır edâ ve îfa edilegelen nafile ibadetler mevzuunda bir kısım ulemanın bid’at (!) demeleri farklı bir mevzu. Allah dostları ve havâs mü’minler nezdinde onların bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Asırlar boyu münakaşalar olmuş, bunları tavsiye eden âlim ve âriflerce bütün iddialara gereken cevaplar da verilmiştir. 

2- Daha dün yayınladığımız yazıda cevabı var. Lütfen bk. Mübarek geceler ve hususi zamanlarda kılınan nafile namazlar 

Evet, biraz önce ilk maddede söz konusu nafilelerle ilgili olarak belirttiğimiz gibi, Regâib gecesinde kılınan namaz için de mesnûniyeti-mendûbiyeti hakkında kuvvetli bir delil olmadığını söyleyen ulema vardır. Ama bunun edası hakkındaki bu iddiların da -anlatmaya çalıştığımız usûl ve esaslar çerçevesinde- o yönde amel eden zümre için ilmî bir değeri yoktur, bid’at olduğunu söylemek de hakeza... Onun da izahını yaptık yukarıda...

Filasıl Regaib gecesi çok mübarek bir gecedir, bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek büyüktür. Binaenaleyh, Leyle-i Regâib’i Allah dostlarının tavsiyeleri istikametinde ihya edenler, usûle uydukları için vusûle nâiliyette, kendi düşüncelerine göre ihya edenlerden elbette ki daha ilerdedir ve daha çok kazanır. Uyuyanların kaybedeceğini söylemeye ise herhalde hacet yoktur. Mesele bu kadar basit.

3- Sorunun yanlış anlaşılacak bir yanı yok. Gayet net ve zaten asırlardır konuşulan, üstüne üstlük belli bir kesimin temcit pilavı gibi durmadan, usanıp bıkmadan ısıtıp-ısıtıp önümüze sürdüğü, günedeme taşıdığı ve bizim de cevaplamaktan artık neredeyse gına getirdiğimiz bir mesele… Binaenaleyh burada yayınlanıp paylaşılması niçin mahzur teşkil etsin ki!

Go to top