S.a. Hocam 2 katlı bir camide cuma namazı kılınıyor imam 2. Katta bir an imamın sesi kesilince 1. Kattaki cemmat imamdan irtibatı kopraıyor. Sonra 1. Katdaki cemaatin içerisinden bir kişi çıkıp namaza kaldıkları yerden devam ediyor. Namaz sahih olur mu?Emrullah Polat - İstanbul

*******

Ve aleyküm selam.

Sorunuz biraz muğlak. İmamın sesi gidip irtibat kesildikten sonra, 1. kattaki cemaatin içerisinden biri intikal tekbirlerini tekrarlayarak mı devam ettiriyor namazı, yani imama uymayı..? Eğer böyle ise, namazları tamamdır. Yok eğer kendisi bir nevi müstakil imamlık yapmaya kalkışıyorsa, namazları sahih olmaz. Şöyle ki:

Cemaatle namaz kılınırken imamla cemaatin yerlerinin hakikaten veya hükmen bir olması gerekir. Bu birlik, safların bitişik olmasıyla sağlanır. Eğer namaz aynı bina içinde kılınıyorsa, içerdekilerin mekânları bir sayılır.

Bu itibarla, cami iki katlı veya çok katlı binalarda, mesela yurtlarda mescit olarak kullanılan bir katta cemaatle namaz kılınırken, bu kat cemaati almadığı takdirde, alt veya üstten bu kata bitişik katlarda duran cemaatin, müezzinin tebliği ile imamın intikallerinden (ara tekbirlerden) haberdar olmaları / duymaları halinde, imama uymaları sahihtir. İmamı veya imamı görenleri görmeleri, âdap bakımından güzel olmakla beraber, şart değildir.

Ses bağlantısının kesilmesi durumunda ise, imamın hareketlerinin takip edilememesi sebebiyle imama uyanların namazları bozulur. [İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 1, 369-370, 394; Abdurrahman el-Cezîrî, Kitâbu’l-Fıkhi ale’l-Mezâhibi’l-Erbea, 1, 415]

Hâsılı; imamın sesinin cemaate ya müezzin ya da başka bir kimse tarafından ulaşması gerekir. İmamın sesi ulaşmazsa cemaat neye göre imama uyacak..? Öyle değil mi? Binaenaleyh herhangi bir sebeple imamın sesi kesilip, cemaat de imamı takip edemiyorsa, imama uyma özelliği kaybolmuş demektir. Dolayısiyle iktida da namaz da sahih olmaz.

Meseleyle ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz. http://halisece.com/namaz/2757-imamin-haline-vukuf-ve-namazda-hoparlor.html

 

Go to top