S.A. Hocam;

Osmanlıca bir beyitin okunuşu ile anlamını soracaktım. Beyiti resim olarak gönderiyorum. Allah’a emanet olun. İsim mahfuz

*******

Ve aleyküm selam değerli kardeşim;

Söz konusu beyitin kaili, mâlum-i âliniz Pîri Reis’tir (r.aleyh).

Bu beyitte bahsedilen, Kitab-ı Bahriye’nin ikinci düzenlemesidir. Akdeniz’in anlatıldığı ana metnin başında, Kemal Reis ile denizde dolaşmalarını, donanmaya katılmalarını, fırtına ve rüzgârları, pusulayı, haritayı ve dünyadaki denizleri anlatan 972 beyit ve sonunda da 91 beyitlik bir bitiş manzumesi ile o tarih beyiti yer alır:

Temam itdük sözü bulup murâdı (Murâdî) [*]
Didük tarihi ana feyz-i Hâdî

Beyitin manası, günümüz Türkçesiyle mealen şu demek: Seyyid Murâd’ı bulup sözü tamamladık; kitabın yazım işini ikmâl ettik. Bitiş tarihi de, ‘ana feyz-i Hâdî’ kelimelerinin Ebced müfredatı (rakam karşılığı)dır.

Bu beyitin son 3 kelimesi olan ‘ana feyz-i Hâdî’ kelimeleri Ebced Hesabı ile hicrî 932’ye, o da milâdî takvimde 1526’ya tekabül eder. 

[* ] Başı ve sonu manzum yazılmış olan Kitab-ı Bahriye’nin bu tertibinin, Gazavât-ı Hayreddin Paşa’yı da yazmış olan Seyyid Muradî’ye yazdırıldığına işaret ediyor.

Go to top