Allah razi olsun hocam.. Evet sıkntımz ne olursa olsun, bin adet salati munciye veya 313 ayetel kursi her şeye bedel. Sizden rica etsem, 4444 tefriciye hatminin mahiyetini aciklarmisnz? Zira halk arasnda olur olmaz her arzu icin isdek cok oluyor. Humeyra Yalçınkaya – Facebook

*******

Selamün aleyküm. Rabbim cümlemizden razı olsun.

Salât-ı Tefriciye’nin bir ismi de Salât-ı Nariye’yedir. Salât-ı Nâriye de büyük salevâtlardandır. Salât maksadıyla okunabildiği gibi, sıkıntılı zamanlarda, her türlü ihtiyaç halinde de hatmi yapılabilir. Yeter ki istekler, şer'-i şerife aykırı ve günah cinsinden olmasın…

Mü’min, her gün Rasûlullah Efendimize (s.a.v.) çokça salât okumalıdır. Bilhassa Salât-ı Münciye, Salât-ı Nâriye ve Salât-ı Fethiye'ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ edilirse, Cenâb-ı Hak dilekleri kabul eder.

Salât-ı Nâriye’nin hatim adedi, sizin de belirttiğiniz gibi 4444, Salât-ı Münciye, Salât-ı Fethiye ve sair salavâtların hatmleri ise1000'er kere okumaktır.

Salâtı Nâriye’nin (tefciriyye) lâtinize okunuşu:

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'l-lezî tenhallü bihi’l-uqadü ve tenfericü bihi'l-kürabü ve tüqdâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-rağâibü ve husnü'l-havâtimi ve husnü'l-havâtimi ve yüstesqa'l-ğamâmü bi-vechihi'l-kerimi ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma‘lûmin lek.” [Münciye ve Fethiye için bkz. http://www.halisece.com/islami-makaleler/229-salat-i-munciye-salat-i-nariye-salat-i-fethiyye.html Tevhid hatmi için de bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/812-hatim.html ]

Dikkat: Salât-ı Münciye’nin sırrı, ‘ve alâ âli Muhammed’de olduğu gibi; Salât-ı Nâriye’nin sırrı da, ‘Ve husnü’l-havâtim’dedir. Onun için bu cümle, yukarıda Salât-ı Nâriye'nin metinnde yazıldığı gibi defa okunmalıdır. Münciye’de de ‘ve alâ âli Muhammed’ cümlesi ihmâl edilmemeli, mutlaka okunmalıdır. Maalesef bazıları bunları ihmâl etmekte ve manevi kazanç bakımından zarara uğramaktadırlar. 

Mânâsı: “Allâh'ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-i hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtınca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

Bu çeşit duaların-salavâtın hem maddî-dünyevî hayatımız için, hem de mânevi-uhrevî istikbalimiz için şüphesiz pek çok faydaları vardır. İhtiyaçlar, bu duayı okumanın vakti ve zamanı olarak değerlendirilmelidir. Bütün ibadet ve tâtlerde olduğu gibi, dua ve salâtlar da mutlaka Allah rızası için okunmalı; talep ettiğimiz şey, eğer hakkımızda hayırlı ise tahakkuk etmesi istenmelidir

Kur'an-ı Kerim’in şu ayetleri, bu hususta İlahi takdirin karşısında, kulun en büyük tesellisi olmalıdır: 

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onlara hem kız, hem erkek çocuklarını bir arada verir. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi bütünüyle bilendir. Her şeye gücü yetendir.” [Şûrâ suresi, 49-50 ] 

Velhâsıl; Allah Teala’dan, hakkımızda hayırlı olan ne ise onu istemeli, dua ederken bu husus dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Go to top