Selamin aleyku m hocam, musiki aletleri içerisinde ney calindigi zaman Allahi hatirlatmasi cihetiyle dinlenip çalınabilir mi? Çalınması ilmine talip olunabilir mi, cevaz var mıdir?Necati Kutsi Altıntaş – Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Hayır, dinlenemez de çalınamaz da… Her ne kadar bazıları buna cevaz vermiş olsalar da, ekseriyetin görüşü aksi yöndedir. O bakımdan ‘ney’ dâhil hiçbir çalgı aleti ne ibadetlerden bir ibadet gibi, ne de zikir gibi bir ibadete vesile teşkil edecek vesailden addolunamaz / sayılamaz. Eğer öyle o anlayışta olunursa, bu tutum çok büyük bir günah olmanın ötesinde bir afet sayılabilir. Ama sadece müzik aletlerinden bir alet olarak görülüyorsa, bu durumda müzik için söylenecek hükümler, ney için de aynen geçerlidir. Binaenaleyh müzikten ve müzik aletlerinin hepsinden uzak durun, nefsinizi gıdalandırıp semirtmeyin. Çünkü müzik, nefsin gıdasıdır. Mükellef bulunduğunuz ibadet ve tâatinizle, ziknizle-fikrinizle, Kur’an tilavetinizle meşgul olun; kalbiniz rahat etsin, ruhunuz inşiraha erip huzur bulsun.

Meselenin detaylı cevabı için lütfen bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1238-muzik.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1239-calgi-aletleri.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/524-dugunlerde-calgi-muzik-sakal-ve-biyik-hakkinda.html

http://www.halisece.com/tasavvuf/291-edebiyat-ve-siir-tasavvufta-raks-sema-teganni-musiki.html

Go to top