Selamün aleyküm hocam. Bundan evvelki sorularımı, zamanınızı ayırıp teferruatı ile cevapladığınız için teşekkür ederim. Zaman zaman girmekte zorlansak da, siteniz gerçekten de mükemmel bir kaynak. Rica etsem müsait olduğunuzda; gıdalarda, tütünde vs. "haram- zarar" ilişkisini açıklar mısınız? Şimdiden teşekkürler. Miraç Fazlı - Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim; teşekkürlerinize mukabil bizden de şükranlar… Çalışmalarımız malum, hâlisan li-vechillâh... Rabbim rızasına muvafakattan ayırmasın. Çalışma ve gayretlerimizin sadra şifa, tabiri caizse bir yırtığa yama oluşu, dolayısiyle memnuniyetiniz bizi sevindirir. Maamafih eksiklerimiz, hata ve kusurlarımız olduğunda da -ki insanız mutlaka olacaktır- hatırlatılması halinde icabına bakılacağından da şüpheniz olmasın.

Sorunuzun kısa cevabı:

Haram, hatta mekruh olan gıdaların, hüküm durumuna göre az ya da çok, hemen veya tedrîcî olarak muhakkak ki zararları vardır. Bunda şüphemiz yok. Yapılan araştırmalar da bunun canlı şahididir.

Ancak unutmamak lazım ki; mü’min bütün bu yasaklara, mutlak manada zararlarından dolayı değil, esas itibariyle Şâri’in (Şerîatı vaz’eden / kanun koyan: Allah ve Rasûlü’nün) men’etmesi sebebiyle uyar, kaçınır. Nitekim namazı da, orucu da, zekâtı da, sair bütün ibadetleri de filasıl bedene, mala, topluma faydalı olduğundan değil, sırf Şâri’in emri olduğu için eda ve îfa eder.

Ayrıca bu haram ve mekruhlardan -tenzîhî olsun tahrîmî olsun- zaralarana henüz vâkıf olamayıp bilemediğimiz niceleri de vardır. Ama mü’min, ‘ben bunun ne gibi bir zararı olduğunu bilmiyorum, dolayısiyle bu yasağa uymuyorum’ diyemez. Tütünle ve bu meseleyle doğrudan ve dolaylı ilgisi bakımından şu linklere lütfen dikkatle bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/866-sigara-nasil-haram-oluyor-delilleriniz-nelerdir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1079-sigara-icen-imam-ve-hocalar.html

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-264.html

Ve yine malumdur ki, İlahi emirler ta‘lîlî ve taabbudî olmak üzere ikiye ayrılırTa‘lîlî olanlarda neden ve niçin aranıp araştırılabilir, ama taabbudî emirlerde ‘neden-niçin’ aranmaz, aranamaz. Mutlak manada sadece uyulur. Bu husuta geniş ve ayrıntılı bilgi için bkz.

http://www.halisece.com/sosyal-meseleler/1097-islam-mantik-dini-midir.html 

Son olarak tarihî bir anekdot: 

Bazı umumî belâlar, sadece fertleri değil, cemiyeti, hatta topyekün milleti tehdit eder. Nitekim Peçevî İbrahim Efendi (1572–1650), meşhur eseri Peçevî Tarihi'nde (Kanuni Devri ve 1520-1640 yılları arasını anlatır) bu umumî belâdan, 'sigara beliyyesi' diye bahseder. Hükümde cevaz yoktur, kesinlikle haramdır.

Go to top