s.a. hocam, bevl keffâreti için bir namazdan söz ediliyor, böyle bir namaz varmıdır, nasıl kılınıyor? ishak oğuzcan - ankara

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Evet, Arapça terkibiyle “Salâtü keffâreti’l-bevl” yani bevl keffâreti namazı adıyla bir namaz vardır.

Bilindiği üzere Rasûlullah Efendimiz, “Kabir azabının çoğu idrardandır, idrar (sıçrıntısından) sakının[el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, et-Terhîb min isabeti’l-bevli es-sevbe ve ğayrahu ve ademi’l-istibrâi minhu, 1, Hadis no: 3] buyurmuşlardır.

Bir diğer rivayet de şöyledir: 

Bevlden (küçük su döktükten sonra idrar kalıntısından) iyi temizlenin! Zira kabir azabının çoğu bevlden (idrardan)dir.” [el-Münzirî, a.g.e., H. no: 4] Ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1067-idrar-sicramasi.html

Kabir azabı hakkında da bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2709-hesap-tan-once-kabir-azabi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2849-kabir-azabi-ruhlarin-hali-ve-nerede-bulunduklari.html

Hâsılı, her devirde olduğu gibi, günümüz tuvaletlerinde de sıçrıntıdan, bedenen sızıntıdan ve benzeri sıkıntılardan korunmak hayli zordur. O bakımdan, kâmil mü’minler temizliğe dikkat etmenin, idrar hususunda hassasiyet göstermenin yanında, imkân ve fırsat buldukları vakitlerde, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) zaman zaman Duhâ namazlarından sonra edasını tavsiye buyurdukları iki rek’atlık Keffâretü’l-Bevl Namazını da kılarlar.

Bu namaz;

İlk rek’atte 1 Fâtiha, 7 Kevser sûresi; ikinci rek’atte de 1 Fâtiha, 7 İhlâs-ı şerif okunarak eda edilir. Namazdan sonra da kısaca dua edilir.

Kim Keffâretü’l-Bevl niyetiyle bu namazı kılarsa, bevlden (idrardan) bedenine ve elbisesine isabet edenleri Alla Teâla mağfiret buyurur. [Bkz. Seyyid Muhammed Hakkı Nâzilî, Hazînetü’l-Esrâr, s. 47]

Dilerseniz sözlerimizi maddî-manevî temizliği öven bir ayet-i celile mealiyle noktalayalım:

“…Muhakkak ki Allah, çok tevbe edenleri (manevî bakımdan temizlenenleri) de sever, (maddî açıdan, bedenî, giyim-kuşam ve çevre olarak) çok temizlenenleri de sever.” [Bakara suresi, 222]

Go to top