Selâmın aleyküm efendim, 1) Kur'ân-ı Kerîm ile ekmek aynı anda yere düşer ise (çok zayıf bir ihtimal) Kur'ânı melekler evvelce kaldırırlar, dolayısıyla ilk önce ekmeği kaldırmak îcâb eder meselesi doğru mudur? 2) Kur'ânı okumak sünnet dinlemek farz olduğundan her duyduğumuzda dinlemek mi îcâb ediyor, bunun şartları nelerdir? Not: Fasık Müslümanlara saygı ile hitap etmek başlıklı yazıda Şahin tarafından yazıldı yazıyor, bir yanlışlık olmuş herhalde. *Kafama kemirdiği için lüzum hissettim efendim, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Necati Kutsi Altıntaş – Facebook

*******

Ve aleyküm selam.

1- Bu tür sorular, daha doğrusu ‘hezeyanlar’ belli bir kesimin saçmalıkları olarak sürekli tedavülde tutulmak istenir ve maalesef oltaya takılanlar tarafından da yeni şeylermiş ve bir matahmış gibi tekrarlanıp durulur. Senelerdir bildik bileli süregelen saçmalıklardır bunlar…  Görülüyor ki siz de alet olmuşsunuz buna! Oysa;

‘Ekmek Kur’an'dan daha kutsaldır. Veya ekmeğe Kur’an'dan daha fazla saygı göstermek farzdır’ gibi herzeler, Allah korusun, insanı imanından eder.

Keza, ‘ekmeği yukarıdan almak için Kur’an’a basılabilir; ancak Kur’an’ı yukardan almak için ekmeğe basılmaz’ zırvasını telaffuz etmek / dillendirmek de insanı imandan uzaklaştırır.

Ve yine, sizin mesajınızdaki zırva gibi, Kur'ân-ı Kerîm ile ekmek aynı anda yere düşer ise (çok zayıf bir ihtimal) Kur'ânı melekler evvelce kaldırırlar, dolayısıyla ilk önce ekmeği kaldırmak îcâb eder lâfları da, önde gelen mukaddeslerimizden biri olan Kelâm-ı Kadîm’i zımnen istihfaftır, istihkardır, onunla istihzadır; binaenaleyh küfürdür. Hafizanallah!..

2- Evet, ortam müsaitse Kur’an-ı Kerim’i sesli okumak sünnettir. Sesli okunan Kur’an-ı Mecîd’in dinlenmesi ise farz-ı kifâyedir. Dolayısiyle bazıları dinliyorsa diğerlerinin dinleme modunda olmaması onlar için vebâl olmaz, çünkü farz yerine gelmiş sayılır.  Cenaze namazı gibi… Şartı-şurtu budur. Dikkat etmek gerekir.

3- Yanlışlık filan yok. Sorunun ‘Şahin’ rumuzlu okuyucu tarafından yazıldığı / tevcih edildiği belirtilmiş, o kadar. Bunda kafa kemirecek, beyin tırmalacayack ne gibi bir anormallik olsun ki!

4- Daha önce de söylediğimiz gibi, tekrar hatırlatmış olalım; gerekli-gereksiz, böyle 1. Maddedeki gibi saçma-sapan sorularla en değerli sermayemiz olan vaktimizi çalmazsanız memnun oluruz. Diğer sorularınız için de öncelikle siteye bkz. orada yoksa sorunuz. Çünkü önceden sorulup cevaplanmış olmaları kuvvetle muhtemel. Nitekim açıkladık ama, 2. Maddedeki sorunuzun cevabı da var sitemizde. Bkz.  

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/905-dini-soru-hk.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2734-isim-yok.html

Go to top