Selamun aleykum hocam. Kayinvalide damada namahrem midir? Kayinvalidenin tesetturu damadin yaninda nasil olmalidir? Cyda Zvli – ABD

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Dinimizce sahih bir evlilik yoluyla bir kadının mahrem olduğu erkekler vardır. Bu erkeklerle evlilik haramdır. Ancak bu haramlık, ebedî ve muvakkat (geçici) olarak ikiye ayrılır. Evlilikten dolayı kendisiyle nikâhın ebediyyen haram olduğu kişiler, bir erkek için; kayın valide, üvey kız, gelin ve torunların hanımlarıdır. Bir kadın için de; kayınpeder, üvey oğul, damat ve torunların kocalarıdır. Geniş bilgi için bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2829-islam-da-kadinin-mahremleri.html

Bunu böylece ifade ettikten sonra sorunuzun cevabı da zaten kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bununla beraber meselenin daha iyi anlaşılması için ayrıca açıklamaya çalışalım.

Âlimlerimizin bu mesele hakkında tesbitleri şöyledir:

Kayınvalide anne hükmünde olduğu için, damadının yanında saçını açması caizdir.

Nur sûresi 31. âyette geçen, “kocalarının babaları” ifadesi ile Nisa sûresinde geçen “hanımlarınızın anneleri” ifadeleri bu meselenin aslını teşkil eder. Yani bir erkek için kayınvalidesi, bir hanım için de kayınpederi gerçek baba ve annesi gibidir, aralarında ebedî mahremiyet vardır. Hiçbir şekilde oğlu ölse veya hanımını boşasa da kayınpeder geliniyle, damat da kayınvalidesi ile evlenemez.

Fıkıh ıstılâhında ‘hurmet-i müsâhare’ şeklinde bir tabir vardır ki, ‘akrabalığa benzeyen bir yakınlık’ demektir. Yani kişi, bu insanlarla evlilik yoluyla akraba olmuştur.

Binaenaleyh bir damat kayınvalidesinin, bir gelin de kayınpederinin elini öper veya tenine dokunursa, her iki taraftan birinde cinsel haz ortaya çıkarsa gelin-damat diğer bir ifade ile karı-koca birbirlerine haram olurlar. Yani esas itibariyle damat kayınvalidesinin, gelin de kayınpederinin elini öpebilir, tokalaşabilir; bu caizdir. Fakat yukarıda sözü edilen mahzur ortaya çıkmaması için bir tedbir olarak tarafların (özellikle yaşlı olmayanların) birbirlerinin tenine dokunmaması uygun görülmüştür. Detaylı bilgi için bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1420-hurmet-i-musahare-ve-sonuclari.html

Ancak bu hüküm Hanefi ve Mâliki mezhebine göredir. Şafiî ve Hanbelî mezheblerine göre bu yolla haramlık sabit olmaz. Ama dikkat edilmesi gerekir; her Müslümanın mensubu bulunduğu mezhebin hükümlerine riayet edip uyması esastır. Olur olmadık her şeyde hemen taklit yoluna gidilmez. Kaldı ki onun da uygulamada hayli sıkıntı ve mahzurları vardır.

Velhâsıl; baş, saç, boyun, göğüs, kulak, bilek ve kol, bacak ve ayak kadının süs yerleridir. Nikâhı kendisine haram olanların yanında bu gibi yerlerini açık bulundurmasında dinen bir sakınca yoktur. Ama belini, karnını, sırtını ve diz kapaklarından yukarı kısmı açması haramdır. Diz kapağı da buna dâhildir.

Yuukarıda da belirttiğimiz gibi, erkeğin kayın validesi kendisine mahrem olduğu için, yanında başını açması caizdir.

Erkeğin kendisine nikâhı haram olan kadınların, belirtilen süs yerlerine bakmasnın cevâzı, nikâhı ebediyen haram olanlar hakkındadır, damat için kayınvalide de bunlardandır; ancak bu hüküm, muvakkat yani geçici mahrem olanlar hakkında değildir.

Yalnız dikkat edilmesi gerekir; erkeğin, mahremi sayılan kadınların bu gibi yerlerine bakmasının mubah olması, şehvetle bakmadığı takdirde böyledir. Şayet bu gibi yerlerine bakmakla kendisinde bir şehvet ârız olursa, o takdirde hüküm değişir, yani bakması da elle dokunması da haram olur.

Erkek, ister anası, ister kız kardeşi veya diğer bir yakını olsun, onların sırtına, beline, karnına, yanlarına ve diziyle birlikte dizden yukarı kısımlara hem bakması, hem elle dokunması haramdır. Sadece zaruri hallerde bakabilir. 

Erkek çocuk, ihtiyaç duyulduğunda annesinin üzerinde gecelik veya entari bulunduğu hâlde belirtilen yerleri masaj yapıp ovabilir. Çünkü o anasına herkesten daha yakındır.

Go to top