Selamunaleyküm muhterem efendim, duha, evvabin ve teheccüt namazlarında okunması hususi olarak tavsiye edilen sure yada sureler var mıdır?   Latif Hatıl                       

Hocam bir takipçiniz size (ulaşamayan) bunu sual etmemizi reca etti..

Soru: Bize ulaşamayan bir okuyucu adına Davut Toklu’dan geldi. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Salât-ı teheccüd, duhâ ve evvâbîn namazlarında vakit darsa, Elem tera’dan [aşağıya doğru okuyarak] kılmak evlâ…  Vakit müsaitse;

 - İsm-i A‘zam ile kılmak arzu eden,

1. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Elif Lâm Mîm…hümü’l-müflihûn’ ve ‘Âyetü’l-Kürsî…’

2. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Âmene’r-rasûlü’ ve Sure-i Âl-i İmrân’ın başı: ‘Elif Lâm Mîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-qayyûm.’

3. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Leqad câeküm rasûlün min enfüsiküm…’ ilâ âhirihi. [Sure-i Tevbe, ]

4. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Veleqad ketebnâ fi’z-Zebûri…’ ilâ âhirihi. [Sure-i Enbiyâ, 105-112]

5. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Şehidallâhu ennehuu lâ ilâhe illâ huu…serîu’l-hisâb.’ [Âl-i İmrân, 17-19]

6. Rek’atte Fâtiha’dan sonra, ‘Sümme enzele aleyküm min ba‘di’l-ğammi… bizâti’s-sudûr.’ [Âl-i İmrân, 154]

***

- Muhabbet-i Rasûlullah ile kılmak arzu eden, ‘Leqad câeküm…’ veya ‘Veleqad ketebnâ…’ ile… [Kayıtta belirtilmemiş ama muhtemelen bunlar ilk iki rek’atte okunuyor. H.E.]

***

- Esmâ-i Hüsnâ ve aynı zamanda Hatm-i Sağîr ile kılmak istenirse,

1. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Hüvallâhüllezî… Elem Neşrahleke… İnnâ enzelnâhu…’

2. Rek’atte Fâtiha’dan sonra ‘Elem tera… ile ‘Qul eûzü birabbinnâs…’ arası tamamen okunur.

Teheccüt namazlarında Sûre-i Mülk 6’ya taksim edilerek de okunur. [Ahbâb hocaefendi merhum, Notlar (gayr-i matbû), s. 18]

Go to top