Selamünaleyküm. En güvendiğimiz şekilde fetva verdiyiniz için teşekkür ederiz. Ben dini nikahlı eşimle talak hakki bende olmak üzere evlendim ikimizde sınırlı kimseler olduğumuz için evliligimiz devam ederken kağıda yazmazsak bosadim diye kabul olmasın talagimiz dedik. Ama iş ayrılmaya gelince kağıt unutuldu. Ben kendimi bosadim dedim o da ses etmeden kabullendi. Ben bikaç sene sonra başkasıyla evlendim. Bi sıkıntı var mı nikahimda

Soru: Serpil tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Teşekkürlerinize bizden de şükranlar… Dua edelim, Rabbim (c.c.) güveninizi boşa çıkartmasın, cümlemizi ve bilcümle Ümmet-i Muhammed’i ve evladını rızâsına muvafakattan ayırmasın.

Sorunuzdaki; “ikimizde sınırlı kimseler olduğumuz için” cümlenizden kasıt, herhalde “sinirli” olmalı... Karadeniz üslûbiyle; ‘hizmette sinir (sınır) yoktur’un aksine… İfadenizin siyak ve sibâkından o anlaşılıyor. Sağlık olsun, ender istisnalar dışında hangi birimiz sinirli değiliz ki… Rabbim celle şânuhu cümlemize her hususta sinirlerimize hâkim olup, sabır-tahammül, teennî ve tesâmuh ile hareket edebilmeyi ihsan buyursun.

Mâlum olduğu üzere hukuken / fıkhen talak sözle olduğu gibi, yazıyla da vâki olur. Biri öbürünün yerine geçer. Hüküm bakımından fark eden bir şey olmaz. Siz, talak yetkinizi kullanarak sözle boşadıktan sonra, artık ‘yazıyla’ şartınızın uygulanıp uygulanmaması bir kıymet ifade etmez. Tamam, boşanmışsınız.  Çünkü tefviz-i talâk sonucu boşanma hakkına sahip kadının, bu hakkını kullanarak kocasından boşanması ile bâin (ayırıcı) talak meydana gelmiş olur. İddet bitiminden sonra da kadının rızası olmadığı müddetçe erkek evlilik birliğine dönemez. Siz de zaten dönmemiş, dilediğiniz bir başkasıyla evlenmişsiniz; bunun sıkıntı olacak bir vaziyeti gözükmüyor, şayet her şey anlattığınız gibiyse…

Ancak unutmamak lazım; nikâh ve talak mevzuları, mes’eleleri çocuk oyuncağı değildir, şaka-maka götürmez, çok dikkatli olmalı, ciddiyeti elden bırakmamalıdır. "Üç şey vardır ki, onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: Nikâh, talak, ric'at (boşamaktan geri dönme, vaz geçme)." [Ebu Davud, Sünen, Talak 9, Hadis no: 2194; Tirmizî, Sünen, Talak 9, Hadis no: 1184] 

Evet, mecburiyet ve zaruret hallerinde boşamak da, boşanmak da vardır, helâldir. Fakat "Allahu Teâla'ya, helâl kıldığı şeylerin en sevimsizi (en çok buğz ettiği şey de) talaktır." [İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 1; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 7, 322; Hâkim, Müstedrek, 2, 196]

Bunu da hiç, ama hiçbir zaman hatırımızdan çıkartmamak, hemen her sıkıntıda boşanma yolunda değil, evliliğin devamı yönünde sabırlı-musamahalı adımlar atmaya çaba göstermek gerekir. 

Go to top